مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

راپور جشن سالگرد استقلال افغانستان

و جلسهء سالانهء انجمن

حامد صابری

همانند سالهای گذشته، “جامعهء هزارهء ویکتوریا” امسال نیز سالگرد استقلال افغانستان را جشن گرفت. این محفل روز شنبه 23 آگست 2008 در دندینانگ دایر گردید و جلسهء سالانهء انجمن نیز همزمان با آن برگزار شد.

در این محفل ابتدا خانم “ضمیره شریفی”، به حیث مجری پروگرام، تشریف فرمایی مهمانان را خوش آمدید گفت و سالگرد استقلال افغانستان را از طرف کمیتهء اداری انجمن به حاضرین در محفل تبریک گفته و تاریخچهء مختصری از تحولات سالهای اخیر کشور را به حضار ارائه نمود. بعد از آن، سرود زیبای ” ” توسط گروه هنری نوین اجرا شد که مورد استقبال فراوان مهمانان و افراد حاضر در محفل قرار گرفت.

اولین بخش موسیقی و آواز که از بخش های مهم محافل جشن و سرور ما می باشد توسط نسیم جان نوراجرا شد که با آهنگهای دلپذیر، گرمی خاص به محفل بخشید. بعد از خواندن های مقبول نسیم جان، عارف فیاضی و عارف همدم، دو تن از اعضای کمیتهء اداری انجمن، راپور سالانه و راپور مالی انجمن را به حاضرین ارائه کردند. سپس محترم “سم افرا”، رییس شورای انجمن های قومی ویکتوریا” طی صحبت کوتاه با مهمانان، اعلان نمود که از آنجا که تعداد افراد کاندید برای عضویت در کمیتهء اداری انجمن با تعداد اعضای کمیته برابر می باشد ضرورت به رأی گیری نمی باشد و افرادی که خود را قبلاً کاندید نموده اند به حیث اعضای جدید کمیتهء اداری انجمن برگزیده شده اند. لازم به یادآوری است که راپور سالانهء انجمن به همراه تغییرات جدید در اساس نامهء انجمن در اختیار هریک از حاضرین در محفل قرار داده شده بود تا نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه با مسؤولین انجمن مطرح نمایند.

بعد از صحبت های آقای “سم افرا” و پیش از آنکه مهمانان با غذای لذیذ افغانی پذیرایی شوند ظاهر جان یوسف که از هنرمندان با استعداد هموطن می باشند با چند آهنگ زیبا، شادی و خوشی مهمانان محفل را دوچندان ساخت.

بخش دوم برنامهء محفل سالگرد استقلال افغانستان با اجرای آهنگهای شاد و دلنواز علی جان امید آغاز شد که ایمل جان اوریا در قسمت کیبورد و رامین جان نوا با نواختن طبله او را همراهی می کردند. علی جان امید، خوانندهء جوان هموطن است که در شهر “پرت” اقامت دارد و به دعوت انجمن در محفل جشن امسال اشتراک نمودند.

در بخش دیگری از محفل عباس امیری راجع به یکی از برنامه های انجمن که “پروژهء تعلیم رانندگی برای خانم ها افغان” می باشد معلومات لازم را به حاضرین در محفل ارائه کرد و همچنین حامد صابری فعالیت های نشراتی انجمن (چاپ دوم ترجمهء دری کتاب قوانین ترافیکی و ترجمهء دری کتاب تابعیت استرالیا) بطور مجمل به معرفی کرد.

برنامهء محفل تجلیل از سالگرد استقلال افغانستان با موسیقی و خواندن های شاد و مقبول علی جان امید و با هنرمندی ایمل جان و رامین جان ادامه یافت و مانند محافل پیشین، اتن ملی حسن ختام مراسم بود.

لازم به یادآوری است که اعضای جدید کمیتهء اداری انجمن در جلسهء روز یکشنبه 31 آگست 2008 وظایف و مسؤولیت های اعضا را مطابق به اساس نامهء انجمن به شرح زیر تعیین نمودند:

رییس انجمن: ذبیح معذوری

معاون رییس انجمن: ضمیره شریفی

سکرتر: حامد صابری

معین سکرتر: مصطفی نجیب

آمر مالی: زهرا هاشمی

مسؤول روابط عامه: عباس امیری

مسؤول امور ورزشی: عارف همدم

مسؤول امور هنری: جواد علیزاده

همچنین تعیینات امور اداری و اجرائیوی جریدهء “آرمان” به شرح ذیل صورت گرفت:

مدیر مسؤول: عادل غلامی خالقیار

سردبیر: حامد صابری

مدیر اجرایی: شریف ثمر

طراح: عارف فیاضی

Leave a Reply