مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for July, 2008

جامعه هزاره ویکتوریا عید سعید فطر را به تمامی مسلمین خصوصا هموطنان عزیز تبریک عرض نموده و به همین مناسبت محفل جشن را برگزار منماید

زمان   روز شنبه 4 اوکتوبر ازساعت 7 الی 11.30 شب

مکان  آخر کرکام رود مرکز کمونیتی روسها داندینانگ سوت

ورود برای همگان ازاد می باشد