مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for November, 2008

مصاحبه با ضیا ساحل

اسدالله ناصری

اشاره:

هنر و هنرمند واژه هایی هستند به قدمت تارخ کهن بشر و ارزش و بهایی دارند همسنگ و همپای تمدن بشری چراکه فرهنگ و کلتور هر جامعه، غنا و ارزش خود را مرهون هنر و هنرمند است. از این روست که هنر را منزلتی است والا و هنرمند را رفعتی است شایسته، چنانکه شیخ اجل، سعدی شیرازی گفته است: “هنرمند هرجا رود قدر بیند و برصدر نشیند.”

در جامعه ما نیز هنر و هنرمند جایگاه برتر خود را یافته است و چه بسا افراد که هنر را نه تنها یک سرگرمی و علاقمندی بلکه یک ضرورت زندگی می دانند. ماهنامه “آرمان” نیز که اشاعه هنر و فرهنگ افغانستان عزیز را به عنوان یکی از اهداف اصلی اش دنبال می کند هرازگاه به معرفی و تبلیغ کارهای هنری هنرمندان هموطن همت می گمارد. در همین رابطه، اخیراً باخبر شدیم که ضیا ساحل، هنرمند محبوب کشورمان چند هفته قبل به استرالیا آمده و رحل اقامت در شهرک “ملجورا” واقع در شمال غرب ایالت ویکتوریا افکنده است. فرصت را غنیمت شمردیم و گفتگوی تیلفونی با ایشان ترتیب دادیم که ذیلاً از نظرتان می گذرد

Read the rest of this entry »

جلسه سوم کلاس موتروانی برای خانم های افغان در مرکز جامعه هزاره ویکتوریا برگزار شد با تشکر فراوان از زحمات داکتر صابری

آقای ذیح معذوری ریس انجمن همرا باخانمش دالاس معذوری که از طرف سازمان مستقل حقوق بشر افغانستان دعوت بکار به این سازمان شده اند برای خدمت به کشور عزیزمان عازم افغانستان هستند بنده و تمام همکاران سلامتی و موفقیت رابرای شان ارزو می کنیم.

بنیاد تایوان برای دموکراسی، خانم داکتر سیما سمر را شایسته دریافت جایزه سال 2008 دموکراسی و حقوق بشر آسیا دانست.
در نامه ای که از طرف آقای وانگ جین پینگ ریس این بنیاد، عنوانی خانم داکتر سیما سمر ارسال گردیده است، از فعالیت های او در عرصه ترویج و توسعه حقوق بشر، دموکراسی و رفاه اجتماعی بخصوص حقوق زنان تقدیر به عمل آورده و او را برنده این جایزه بسیار مهم و معتبر بتاریخ دهم نوامبرسال 2008 اعلان نمود.
داکتر سیما سمر جایزه خود را در دهم دسامبر این سال که مطابق است با روز جهانی اعلامیه حقوق بشر، در ضمن محفلی که در تایپه پایتخت تایوان برگذار می شود دریافت خواهد نمود.
لازم به ذکراست اینکه بدست اوردن این جایزه توسط خانم داکتر سیما سمر با توجه به وضعیت افغانستان در سه ده جنگ، خشونت و خونریزی افتخار بزرگی برای مردم افغانستان محسوب شده و گویای موفقیت ملت ما در راستای ترویج و توسعه حقوق بشر، دموکراسی و رفاه اجتماعی می باشد.

the 1st session of Time in Traffic theory classes was successfully carried out, thanks a lot to Zabi and Abbas

  اولین درس تئوری قوانین ترافیکی در مرکز فرهنگی اجتماعی جامعه هزاره ویکتوریا  به موفقیت انجام شد با تشکر از زحمات زبیح جان معذوری و عباس آمیری.

 Our association is currently the only dynamic Afghani community organization that holds regular general meetings and publishes annual reports.  As part of our social activities, we publish a monthly newsletter in Dari and a quarterly newsletter in English. To help Afghani refugees and migrants, we also regularly run information sessions and projects with the cooperation of mainstream organizations in the community services sector.

This year our Annual General Meeting (AGM) was held in August and coincided with Afghanistan’s Independence Day. Hundreds of community members attended this general meeting and celebrated the Independence Day. In our AGM this year the association’s activities and achievements were discussed and a new management committee was elected.

The new management committee comprises of 11 members, and in order to encourage Afghani women to actively take part in community leadership, the association decided to elect a minimum of two female members to its management committee. The association also has updated its Charter and its organizational goals.