مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for December 6th, 2008

 آسترالیا, کاری پلیس اندونیزی را تمجید کردند که دو قاچاقبرانسان را بدام انداختند

پلیس اندونیزی اعلان کردند که دو نفر قاچاقبر را دستگیر کردند که یکی شان پاکستانی بنام سخی و یکی دیگر اندونیزیای به نام خیرالدین میباشد و کاری

 شان فرستادن پاکستانیها و افغانیها توسط کشتی به استرالیا بوده  

to see the vedio click here برای تماشایی خبر اه اینجا کلیک کنید