مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

سال جید میلادی را به تمام جهانیان و خصوصا هموطنان عزیز مقیم استرالیا تبریک می گویم واروزومی کنیم سال 2009سال پر از شادی وسلامتی صلح امنیت در سراسر گیتی و خصوصا کشور عزیزمان افغانستان باشه 

Leave a Reply