مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May, 2009

برای خواندن اعلان اینجارا کلیک کنید

  

 پلیس فدرال استرالیا دو مرد افغانی بنام های قمبرعلی بستان 64 ساله و پسرش رحمت الله بستان 21 ساله به جرم قاچاقبری گر فتند

برای خواندن خبر این جا را کلیک کنید