مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

پلیس استرالیا اسامی 5نفر که در حادثه انفجار کشتی در مسیر جزیره کریسمس جان دادند اعلان کرد : عوض نادر 50 ساله ، باقیر حسینی 26 ساله , محمد امین ضامین 38 ساله , محمد حسن ایوبی 45 ساله ، مظفرعلی سفر علی 45 ساله

 

Leave a Reply