مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for July, 2009

.

برای معلومات زیاد تر به این شماره به تماس شوید 0438199170

مصاحبه با مصطفی صافی

اپریل 2010

اشاره:  

افغان های مقیم استرالیا که در  چند دههء اخیر به این کشور مهاجرت کرده اند اکنون یک بخش مهم از رنگین کمان جامعهء چندفرهنگی استرالیا به شمار می آیند. اکنون عدهء بسیاری از هم وطنان ما بعد از سپری نمودن سالهای سخت و پر مشقت زندگی در افغانستان یا کشورهای همسایه، به حیث باشندهء دایم یا تبعهء استرالیا سهم قابل توجه در ساختار اجتماعی و اقتصادی این کشور که وطن دوم آنها می باشد ایفا میکنند. بزنس های متعدد افغانی در “افغان بازار” دندینانگ یک شاهد خوب بر این مدعاست که رونق اقتصادی، شکوفایی اجتماعی و غنای فرهنگی ساحهء دندینانگ را درپی داشته است.

Read the rest of this entry »

مصاحبه با استاد ابوطالب مظفری

مارچ 2010

آرمان: با تشکر از اینکه فرصت را مساعد ساختید تا با شما مصاحبه کنیم، لطفا  خودتان را برای خوانندگان مجله معرفی کنید.

استاد مظفری:  نام من ابوطالب مظفری است، متولد سال 1344 در قریه باغچار، ولسوالی ارزگان خاص در ولایت ارزگان. تحصیلات مقدماتی را تا کلاس پنجم – ششم را همانجا خواندم و همینطور مقدمات درس حوزه را در مدارس ارزگان خواندم. در سال 59 به همراه خانواده، مهاجر شدیم  و یک سال  در پاکستان بودیم. بعد در سال  60 به ایران آمدم و  مدت یکی دو سال دردر مشهد درگیر کار و مشکلات زندگی بودم و بعد در سال 61 وارد حوزهء علمیهء مشهد شدم و هنوز هم مشغول تحصیل در حوزه هستم.

Read the rest of this entry »

آرمان” ماهنامه جامعه هزاره ویکتوریا می باشد که علاوه بر ملبورن در شهرهای دیگر استرالیا و برخی شهرکهای کوچک نیز توزیع میگردد. “آرمان” دوشنبه اول هرماه منتشر میشود و در اجتماع افغان ها و دیگر فارسی زبانان استرالیا خوانندگان بسیاری دارد. “ارمان” تنها جریده ای دری زبان استرالیاست که به طور منظم منتشر شده و در بسیاری از شهرها و مناطق استرالیا توزیع میگردد و یک منبع باارزش برای دسترسی به اخبار، معلومات و اعلانات تجاری و خدماتی است .

اولین شماره جریده “آرمان” در اکتوبر 2002 و در 8 صفحه منتشر شد و در طی پنج سال گذشته از نظر کمیت و کیفیت، پیشرفت زیادی نموده است. “آرمان” اکنون یک مجله رنگین است که در 40 صفحه منتشر میشود و جایگاه خود را در اجتماع

افغان های مقیم استرالیا پیدا نموده است.

برای دریافت جریده آرمان ازطریق پست مبلغ بیست دالر برای 6 ماه و یا سی و پنج دالر برای یکسال را به حساب بانکی انجمن واریز نموده ورسید انرا همرا با ادرس پستی تان به ادرس انجمن صندوق پستی 7268 داندینانگ ویکتوریا 3175 ارسال کنید و همچنان کمک های مالی تان را می توانید به همین شماره حساب واریز نماید.

برای خواندن برخی مطالب آرمان، اینجا را کلیک کنید.

the assosiation of Hazaras in victoria Inc. National Bank

BSB& Account number: 083297 – 829731294

 

مصاحبه با استاد محمد ضیا ضیا

 فبروری 2010

 اشاره:

 شش ماه پیش اولین شمارهء هفته نامهء “افق” به همت استاد محمد ضیا ضیا در سدنی منتشر گردید و تا به امروز به شکل منظم به نشر ادامه داده است. “افق” که یگانه جریدهء هفته وار است که به زبان دری و پشتو در استرالیا چاپ میشود اکنون بعد از شش ماه، هر روز از لحاظ کیفی و کمی سیر صعودی دارد و در اجتماع هموطنان ما در استرالیا نظرو  توجه خوانندگان و علاقمندان را به خود معطوف داشته است. چندی پیش در سفر به سدنی، فرصتی مهیا شد تا با استاد ضیا ملاقات نموده و دربارهء هفته نامهء “افق” با ایشان به گفتگو بنشینم که متن این مصاحبه ذیلاً درج شده است:

Read the rest of this entry »

.

General Information about the event + Information about the prizes

معلومات عمومی درباره مسابقات وجایزه ها

Read the rest of this entry »