مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

.

General Information about the event + Information about the prizes

معلومات عمومی درباره مسابقات وجایزه ها

Address for “All Hazara Maths Competition” in Melbourne

ادرس مسابقه در ملبورن

Sample exam paper for “All Hazara Maths Competition”  Year 7 – 8  

نمونه برگه امتحان مسابقات برای صنوف 7 و8 

Sample exam paper Year 9-10.

صنوف 9 و10

Sample exam paper 11 – 12.

صنوف 11 و 12

How to apply
      You can simply download the file below, (click below)      After filling your application for you can submit
your filled application form to the supervisor of your city

شما متوانید فرمه در خواستی رااز همین جا  دانلود نموده و بعد از پرکردن به مسول مسابقه در جای که هستید تحویل نمایید

To sponsor/support “All Hazara Maths Competition”, you are welcome

 هر نوع کمک شما  قابل قدر می باشد 

For query please e-mail us or contact us 

برای اطلاعات زیاد تر به شماره های زیر در تماس شوید
 
E-mail              ahusu@live.com.au
Contact            0422309768 (Abbas)  or 0411285071 (Shoaib)

Leave a Reply