مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

آرمان” ماهنامه جامعه هزاره ویکتوریا می باشد که علاوه بر ملبورن در شهرهای دیگر استرالیا و برخی شهرکهای کوچک نیز توزیع میگردد. “آرمان” دوشنبه اول هرماه منتشر میشود و در اجتماع افغان ها و دیگر فارسی زبانان استرالیا خوانندگان بسیاری دارد. “ارمان” تنها جریده ای دری زبان استرالیاست که به طور منظم منتشر شده و در بسیاری از شهرها و مناطق استرالیا توزیع میگردد و یک منبع باارزش برای دسترسی به اخبار، معلومات و اعلانات تجاری و خدماتی است .

اولین شماره جریده “آرمان” در اکتوبر 2002 و در 8 صفحه منتشر شد و در طی پنج سال گذشته از نظر کمیت و کیفیت، پیشرفت زیادی نموده است. “آرمان” اکنون یک مجله رنگین است که در 40 صفحه منتشر میشود و جایگاه خود را در اجتماع

افغان های مقیم استرالیا پیدا نموده است.

برای دریافت جریده آرمان ازطریق پست مبلغ بیست دالر برای 6 ماه و یا سی و پنج دالر برای یکسال را به حساب بانکی انجمن واریز نموده ورسید انرا همرا با ادرس پستی تان به ادرس انجمن صندوق پستی 7268 داندینانگ ویکتوریا 3175 ارسال کنید و همچنان کمک های مالی تان را می توانید به همین شماره حساب واریز نماید.

برای خواندن برخی مطالب آرمان، اینجا را کلیک کنید.

the assosiation of Hazaras in victoria Inc. National Bank

BSB& Account number: 083297 – 829731294

 

Leave a Reply