مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for February, 2010

پولهای بازسازی شاهراه سالنگ به کجا رفته؟

 

طوفان شديد موترها را از ارتفاع 30- 20 متر به پايين پرتاب كرده است و براي يافتن اجساد و كساني كه احتمالا زنده مانده اند نياز به سگ هاي تربيت شده و وسايل پيشرفته ديگر است

، تلفات ناشی از برف کوچ در بزرگراه سالنگ به بیش از 160 نفر رسیده است که بسيارى آنها زنان و اطفال مى باشند و احتمال

افزایش قربانیان نیز وجود دارد

Read the rest of this entry »