مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May 8th, 2010

گزارش از: یوکو ناروشیما، روزنامه “د ایج” ملبورن
تاریخ: 7 می 2010

به تعقیب ردشدن درخواستی های پناهجویانی که اخیراً به گمان دریافت ویزا به توقیف گاه داروین انتقال داده شده اند “کریس ایوانس” وزیر مهاجرت به “فریب کاری بیرحمانه” متهم شده است.

Read the rest of this entry »