مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May 13th, 2010

جلسهء مشورتی در زمینهء

سیاست های مهاجرتی جدید حکومت استرالیا دربارهء پناهجویان افغانستانی

 به ارتباط تصمیم اخیر وزارت مهاجرت استرالیا مبنی بر توقف موقت بررسی درخواست های پناهندگی پناهجویان افغانستان به بهانهء تغییرات به اصطلاح مثبت در اوضاع افغانستان، یک جلسهء مشورتی

به ابتکار انجمن های هزارهء مقیم ایالت ویکتوریا در روز جمعه 30 ابریل 2010 در ساحهء  نوبل پارک شهر ملبورن برگزار گردید.

Read the rest of this entry »