مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

جلسهء مشورتی در زمینهء

سیاست های مهاجرتی جدید حکومت استرالیا دربارهء پناهجویان افغانستانی

 به ارتباط تصمیم اخیر وزارت مهاجرت استرالیا مبنی بر توقف موقت بررسی درخواست های پناهندگی پناهجویان افغانستان به بهانهء تغییرات به اصطلاح مثبت در اوضاع افغانستان، یک جلسهء مشورتی

به ابتکار انجمن های هزارهء مقیم ایالت ویکتوریا در روز جمعه 30 ابریل 2010 در ساحهء  نوبل پارک شهر ملبورن برگزار گردید.

وزير مهاجرت استراليا، آقای کريس ايوانس در اوایل ماه اپریل اعلان نمود  که دولت استراليا تصميم گرفته است که تا روشن شدن ” وضعيت درحال تغييرکشورهای افغانستان وسريلانکا بررسی درخواست های پناهندگی اتباع اين دوکشوررا به حالت تعليق درآورد. به باور برخی تحلیلگران، اقدام اخير دولت دراستراليا، يك اقدام سياسي در آستانهء انتخابات فدرال استرالیا می باشد و دولت تلاش مي كند، با مهار ورود پناهجويان کشتی، افكار عمومي در آستراليا را نسبت به موضوع تحفظ سرحدات قانع کند.

از آنجا که اکثریت پناهجویان افغانستانی که  در دو سال اخیر ا زراه بحر به استرالیا آمده اند هزاره می باشند، این پالیسی جدید وزارت مهاجرت، نگرانی هایی در جامعهء افغانها بخصوص در بین مردم هزارهء مقیم استرالیا به وجود آورده است. فلذا در ملبورن، انجمن های قومی در چند هفتهءاخیر طی نشست های مشترک دربارهء پالسی جدید وزارت مهاجرت به مشوره و رایزنی پرداختند.

جلسهء مشورتی روز جمعه نیز با توافق همین انجمن ها برگزار شد که عبارت بودن از: جامعه هزاره ویکتوریا، انجمن رسول اکرم، انجمن هزاره های ویکتوریا و انجمن شمامه ویکتوریا.

در این محفل ابتدا یک فیلم مستند از اوضاع سیاسی زندگی هزاره ها درافغانستان به نمایش گذاشته شدو سپس آقای نعیم محمدی از سوی انجمن هزاره های ویکتوریا به معرفی برنامه پرداخت. سپس آقای یوسفی از انجمن شمامه ویکتوریا راجع به مشکلات سیاسی و امنیتی هزاره در افغانستان  و معضلات مهاجران افغانستان بخصوص در کشورهای همسایه مانند ایران وپاکستان  به ایرد سخن پرداخت.

در بخش بعدی محفل  تعدادی از مشاورین مهاجرتی و و کلای امور مهاجرت  به سوالات حاضرین پاسخ گفتند. در پایان جلسه خانم ضمیره شریفی به نمایندگی “جامعه هزاره ویکتوریا” دربارهء اوضاع جاری در افغانستان صحبت هایی را بیان نمود.

 

 

 

Leave a Reply