مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May 20th, 2010

نام بامیان هر کسی را به یاد تندیس های ویران شده بودا، جاده های خاکی و مردمان تهی دست این ولایت مرکزی افغانستان می اندازد.

اما در این روزها که کوه ها و معادن زیر زمینی در افغانستان خبرساز شده، رشته کوه های بابا با بیش از پنجهزار متر ارتفاع و دره های پر خم و پیچش، نیز توجه اسکی بازان ماجرا جو را به خود جلب کرده است.

Read the rest of this entry »