مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

رهبر حزب مخالف خواهان بازگشت به پالیسی مهاجرتی دورهء جان هاورد است.

پنجشنبه 27 می 2010

“تونی ابت” رهبر حزب مخالف دولت فدرال استرالیا روز ۵ شنبه ۲۷ می  رسما اعلان نمود درصورت پیروزی در انتخابات فدرال استرالیا، پالیسی های مهاجرتی دولت سابق درزمان جان هاورد را دربارهء پناه جویان کشتی به مرحلهء اجرا خواهد گذاشت. او گفت دولت ائتلافی آنچه را برای توقف کشتی هاست انجام خواهد داد. ویزه های تحفظی موقت، راه حل پسیفیک و عودت دادن کشتی ها به اندونزی از جمله پالیسی های مورد نظر تونی ابت است

حزب کارگر استرالیا، حزب سبز، گروه های حامی پناه جویان و حتی بعضی از نمایندگان حزب مخالف دولت نیز به این پالیسی اعتراض کرده اند. “سناتور کریس ایوانس” وزیر مهاجرت استرالیا آنرا مملو از تعصب خواند که پناه جویان را مجازات میکند و قاچاقبران انسان را متوقف نمی کند.

 ”پل پاور” رییس  شورای پناهندگان استرالیا آنرا مجازات قربانیان خواند که هیچ راه حل سازنده برای نیازهای فراوان پناه جویان ارائه نمیکند. خانم “کلر ملینسون” دایرکتر سازمان عفو بین الملل انرا نشانهء برتری دادن خودخواهی سیاسی بر حقوق بشر خواند.

“سناتور سارا هنسن یانگ” از حزب سبز گفت این پالسی نشان دهندهء آنست که حزب لیبرال از یک دههء گذشته هیچ چیز نیاموخته است.

“پروفیسر پتریک مک گوری”، استرالیایی سال، که بیست سال تجربهء کار با پناهجویان و پناهندگان دارد بازگشت به ویزه های تحفظی موقت را برای صحت روانی پناه جویان صدمه زننده خواند.

“پترو جورجیو” نمایندهء حزب لیبرال سیاست پیشنهادی تونی ابت را “بی رحمانه خواند” و “راسل برودبنت” نمایندهء دیگر حزب لیبرال در اعتراض به این پالیسی گفت: “من با اطمینان مطلق بر این اعتقادم که امید همیشه بر ترس پیروز خواهدشد” 

One Response to “رهبر حزب مخالف خواهان بازگشت به پالیسی مهاجرتی دورهء جان هاورد است”

  • من نمیدانم که این حزب چرا دست از یخن تکه و پاره پناهجویان بر نمیدارد باسرنوشت انسانهای محروم و مظلوم فوتبال سیاسی بازی میکند

Leave a Reply