مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

تلاش ما اینست که قوانین مهاجرتی استرالیا را به زبان دری توضیح دهیم که دوستان که انگلیسی نمی دانند از ان استفاده نمایند. بزودی اطلاعات در مورد ویزای تحصیلی نیز برای باز دید کنندگان درج می گردد به آمید انکه مفید واقع گردد

برای خواندن معلومات ابنجا را کلیک نمایید

معلومات دربارهء ویزای کارگران ماهر

معلومات مختصر در مورد پذیرش دانشجو در استرالیا

معلومات دربارهء ویزای همسر

Leave a Reply