مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

1113 1112 1111

گزارش محفل جایزهء آرمان

عکاس: رومل صالح زاده

محفل پنجمین جایزهء آرمان روز شنبه 17 دسمبر 2016 در سالن لینبروک شهر ملبورن برگزار شد. در این محفل شبنم صفا مجری برنامه به مهمانان خوش امدید گفت و در شروع برنامه از محترم گل احمد یعقوبی، رییس “جامعهء هزارهء ویکتوریا” دعوت کرد تا راجع به فعالیت های انجمن به حاضرین در محفل معلومات بدهد. سخنران دوم محفل، خانم مهدیه مونس رییس “نهاد هماهنگی انجمن های افغانستانی ویکتوریا” بود که راجع به نهاد هماهنگی و فعالیت های نهاد در یک سال گذشته به مهمانان حاضر در محفل معلومات داد. سپس حامد صابری، سکرتر جامعهء هزاره ویکتوریا راجع به تاریخچهء جایزهء آرمان، اهداف آن و پروسهء بررسی کاندیداها و انتخاب برندهء جایزه معلومات جامع ارائه نمود.  

بعد از صحبت های حامد صابری، محترم رحیم الله مومندوال عضو شورای مشورتی ماهنامهء آرمان به ستیج دعوت شد تا برندهء جایزهء آرمان را اعلان نماید. ایشان محترم عمر صبور عضو انجمن ادبی، فرهنگی و هنری افغان های ویکتوریا را به عنوان برندهء جایزهء آرمان در سال 2016 اعلان نمود و نشان سمبولیک جایزهء آرمان را به ایشان تقدیم کرد.

آقای عمر صبور بعد از دریافت جایزهء آرمان راجع به کارکردهای فرهنگی  خود معلومات مختصر ارائه نمود و از مسؤولین انجمن و ماهنامهء آرمان سپاسگزاری نمود. بعد از سخنان محترم عمر صبور، عارف همدم معاون رییس انجمن یک چک به مبلغ دو هزار دالر را به ایشان تقدیم کرد.

بعد از اهدای جایزهء آرمان، داکتر اسماعیل عباسی به ستیج دعوت شد و راجع به دستاوردهای مکتب اندیشه در یک سال گذشته صحبت کرد و لوح تقدیر شاگردان ممتاز مکتب اندیشه را به آنان تقدیم نماید.  در ختم محفل، امان جان شفا با اجرای چند آهنگ زیبای افغانی به شور و گرمی محفل افزود.

محفل جایزهء آرمان با اهدای دسته های گل به شبنم صفا، امان الله شفا و رومل صالح زاده خاتمه یافت.

 

خلص سوانح عمر صبور:
عمر صبور در سال 1344 هجری شمسی در ده بوری شهر کابل متولد شد. تعلیمات ابتدائیه را در مکتب ابتدائیهء ده نو شهر کابل و تعلمیمات ثانوی را در لیسهء عالی شیر شاه سوری (لیسهء غازی) اختتام بخشید و برای اخذ تعلیمات بیشتر شامل انستیتوت پداگوژی کابل شد و در سال 1364 به درجهء لیسانس از شعبهء کیمیا و بیالوجی فارغ گردید. در سال 1988 عیسوی بنابر وخامت اوضاع امنیتی، کابل را ترک نمود و روانهء شهر پشاور در پاکستان گردید و از جولای 1988 الی جون 1990 منحیث کارمند اجتماعی ملل متحد در دفتر مرکزی کمک به مهاجرین افغان تحت برنامه های ملل متحد ایفای وظیفه نمود.
عمر صبور از سال 1990 الی امروز در کشور استرالیا مسکن گزین گردیده که حدود ده سال بحیث مامور مسلکی وزارت مخابرات استرالیا مشغول اجرای وظیفه بود و بعداً با داشتن مشغولیت کار و تجارت آزاد روزگار بسر میبرد.

عمر صبور با داشتن ذوق در رشتهء ادبیات و عرفان از سال دو هزار به این طرف تحقیقات خاص در این رابطه داشته و آثار متعدد در این راستا اهم از شعر، رسالات و مقالات نوشته است. همچنین داستانهای نوشته شدهء آقای صبور بالغ بر شصت داستان است که در سه جلد نوشته شده. مجموعهء اشعار او هنوز تمام نشده و شامل غزلیات، مثنویات، قطعات، رباعیات و پارچه های شعر آزاد می باشد. کتاب عشق و احساس از جمله تألیفات عمر صبور است که در سال ده هزار و سیزده به چاپ رسید. عمر صبور از اعضای ارشد انجمن هنری، فرهنگی و ادبی افغان های ویکتوریا می باشد که در برگزاری جلسات ادبی و شب شعر نقش برجسته داشته و به مدت دو سال سردبیر ماهنامهء نوای فرهنگ بود.

Leave a Reply