مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

img-170609084237-0001
در این شماره میخوانید:
هفت نکتهء مهم برای زندگی بهتر
هزاره ها، قربانی خصومت ها و رقابت های ایران و غرب – مسیح ارزگانی
افغانستان شکست ناپذیر – محمد عثمان صدیقی
اعتیاد به ادویهء مخدر – شعیب اکبری
پیشرفت و ترقی افغانستان وابسته به اتحاد تمامی اقوام و مذاهب …. – رحیم مومندوال
روایت نابسامانی ها
کسی که قدرت بر آفرینش آسمان ها و زمین دارد … – غیور غفوری
کاروان ابریشم – با یاد و خاطرات زنده یاد رؤوف راصع
صوفی عشقری – ارسالی غلام محی الدین وهاب
حریر خیال – ویژه شعر زنان شاعر افغانستان
از هر گوشه و کنار جهان
مصاحبه با زاهد نشیط
معلومات دربارهء خطرات حریق در خانه
با فیسبوکی ها
معمای جدولی
واقعات بی سابقه – حنیف رهیاب رحیمی
مطالب انگلیسی – تمیم مصلح

Leave a Reply