مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

اباما چرا رئیس جمهور شد؟؟

سهم بامیان کنفرانس ونصیب قندهار آبادیست

تاریخ نگاری یاجعل اسطوره های تاریخی؟

One Response to “مقالات”

  • azam.hadaf@yahoo.com:

    بلی برادر بخاطریکه انسان های نااهل وبی هویت به سرنوشت تان حاکم شده اند به نام ملت هزاره تجارت مو کنند وبه درد مردم هزاره نموخورند مانند محقق وخلیلی……………………………………..باحترام زهرا از کابل

Leave a Reply