مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for the ‘خبر های تازه’ Category

تلاش ما اینست که قوانین مهاجرتی استرالیا را به زبان دری توضیح دهیم که دوستان که انگلیسی نمی دانند از ان استفاده نمایند. بزودی اطلاعات در مورد ویزای تحصیلی نیز برای باز دید کنندگان درج می گردد به آمید انکه مفید واقع گردد

برای خواندن معلومات ابنجا را کلیک نمایید

معلومات دربارهء ویزای کارگران ماهر

معلومات مختصر در مورد پذیرش دانشجو در استرالیا

معلومات دربارهء ویزای همسر

رهبر حزب مخالف خواهان بازگشت به پالیسی مهاجرتی دورهء جان هاورد است.

پنجشنبه 27 می 2010

“تونی ابت” رهبر حزب مخالف دولت فدرال استرالیا روز ۵ شنبه ۲۷ می  رسما اعلان نمود درصورت پیروزی در انتخابات فدرال استرالیا، پالیسی های مهاجرتی دولت سابق درزمان جان هاورد را دربارهء پناه جویان کشتی به مرحلهء اجرا خواهد گذاشت. او گفت دولت ائتلافی آنچه را برای توقف کشتی هاست انجام خواهد داد. ویزه های تحفظی موقت، راه حل پسیفیک و عودت دادن کشتی ها به اندونزی از جمله پالیسی های مورد نظر تونی ابت است

Read the rest of this entry »

مصارف توقیف پناه جویان و بررسی درخواست پناهندگی آنها برای حکومت استرالیا در 12 ماه آینده تقریباً یک ملیارد دالر خواهد بود که 282 ملیون دالر آن به ترمیم و نوسازی توقیف گاه ها اختصاص داده خواهد شد و 152 ملیون دالر بیش از مبلغ پیش بینی شده توسط دولت در سال روان است. روزنامهء “هرالد سان”  می نویسد در سال مالی 2011-2010مبلغ  هشتاد هزار دالر برای هر پناه جو مصرف خواهد شد که برای 8800 پیش بینی شده است گفته میشود بخشی از این مصارف بخاطر تصمیم دولت مبنی بر توقف موقت درخواستی های پناهندگی افغانها و سری لانکایی هاست که دولت را مجبور به بازگشایی مجدد توقیف گاه “کرتن” نموده که 144 ملیون دالر هزینه دربر خواهد داشت. تاکنون درخواست پناهندگی تقریبا 300 پناه جوی افغان توقف داده شده است

در بودجهء پیشنهادی دولت، 120 ملیون دالر به نوسازی توقیف گاه جزیرهء کرسمس و 19 ملیون دالر به نوسازی توقیف گاه ها در داروین، سدنی و پورت آگوستا اختصاص یافته است

رهبراپوزيسيون دولت فدرال استراليا آقای تونی ابوت ازحزب ليبرال درمصاحبه راديويی خود اعلام کرده است که درصورتی که مردم استراليا وی را بعنوان نخست وزير درانتخابات آينده انتخاب نمايند وی کسانی را که با قايق به استراليا پناهنده می شوند ازويزای اقامت دائم محروم خواهد کرد تا اين راه برای هميشه بسته شود .

Read the rest of this entry »

تمامی درخواست های  پناهندگی پناهجويان ازکشورهای افغانستان وسريلانکا ازين به بعد به حالت تعليق خواهد بود وهمچنين گشت های دريايی استراليا توانستند دريک عمليات نجات اضطراری جان نزديک به 70 پناهجو که که درحالت خرابی نزديک به مرگ بودند را نجات بدهند .

Read the rest of this entry »

 

 

“جامعه هزاره ویکتوریا

با همکاری مایر فودیشن کورس هنر دستی را برای خانم های افغان مد نظر گرفته است

0405964582 علاقه مندان متواند برای شرکت در این کورس با خانم ضمیره شرفی به این شماره

به تماس شوند

پولهای بازسازی شاهراه سالنگ به کجا رفته؟

 

طوفان شديد موترها را از ارتفاع 30- 20 متر به پايين پرتاب كرده است و براي يافتن اجساد و كساني كه احتمالا زنده مانده اند نياز به سگ هاي تربيت شده و وسايل پيشرفته ديگر است

، تلفات ناشی از برف کوچ در بزرگراه سالنگ به بیش از 160 نفر رسیده است که بسيارى آنها زنان و اطفال مى باشند و احتمال

افزایش قربانیان نیز وجود دارد

Read the rest of this entry »

.

برای معلومات زیاد تر به این شماره به تماس شوید 0438199170

.

General Information about the event + Information about the prizes

معلومات عمومی درباره مسابقات وجایزه ها

Read the rest of this entry »