مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

HP

13

حامد صابری

روز یکشنبه بیست و پنج مارچ، دندینانگ در ساحهء جنوب شرق میزبان ششمین جشنوارهء نوروزی بود. این جشنواره که در نوع خود بی نظیر است در سال ۲۰۱۳  به همت انجمن دانشجویی “آسا” آغاز شد و سه سال قبل مسؤولیت برگزاری آن به نهاد هماهنگی انجمن های افغانستانی ویکتوریا سپرده شد. گزارش جشنوارهء نوروز امسال در صفحه ۱۴ و ۱۵ مجله درج و عکس ها و ویدیوهای آن در صفحهء فیس بوک نهاد نشر شده است. آنچه این نوشته به اختصار به آن می پردازد برخی صحبت ها و اظهار نظرات راجع به جشنوارهء امسال  است که خاصتاً در صفحات فیس بوک به چشم میخورد.
یکی از موضوعاتی که سبب انتقاد و نارضایتی یک عده از هموطنان ما از جشنوارهء نوروز امسال شده شامل کردن یک انانسر پشتو زبان بود. منتقدین و ناراضیان را عقیده بر آنست که چون تعداد هموطنان پشتوزبان که در جشنوارهء نوروز ملبورن اشتراک کردند به تناسب فارسی زبانان ناچیز بود و اکثریت قریب به اتفاق اشتراک کنندگان، به زبان  پشتو بلدیت ندارند انتخاب یک انانسر پشتو زبان برای جشنواره، بی معنا بود و سبب شد جشنوارهء امسال خسته کن و کسل کننده باشد. از جانب دیگر یک عده از اشتراک کنندگان به حذف دنبوره و آهنگهای هزارگی از جشنوارهء امسال اشاره کرده و انرا یک تصمیم نادرست خوانده اند.

در پاسخ به این عده از هموطنان ما باید گفت که زبان پشتو یکی از زبان های رسمی در افغانستان است و اگرچه تعداد هموطنان پشتو زبان که در جشنوارهء امسال اشتراک کردند بسیار کم بود، انتخاب یک انانسر پشتوزبان با هدف ترغیب همهء هموطنان ما، صرف نظر از فکتورهای قومی، زبانی و منطقوی، به اشتراک جشنوارهء نوروز می باشد. بنابراین با درنظرداشت اینکه  یک عده از هموطنان ما در شهر ملبورن به زبان پشتو تکلم میکنند مسؤولین برگزاری جشنواره تصمیم گرفتند علاوه بر انانسر فارسی زبان، یک انانسر پشتو زبان نیز در اجرای برنامه شریک باشد. البته  در امر تقسیم اجرای بخش های مختلف برنامهء جشنواره بین دو انانسر پشتو زبان و فارسی زبان، تناسب جمعیت اشتراک کنندگان فارسی زبانان و پشتو زبانان نیز باید مدنظر قرار گیرد که در جشنوارهء امسال بنا به برخی ملحوظات، این موضوع نادیده گرفته شد.
نکتهء مهم تر، اما، آنست که از آنجا که تقریباً همهء مسؤولین برگزاری جشنوارهء نوروز از تبار و قوم هزاره هستند یک عده از هموطنان ما با این پندار نادرست در جشنواره اشتراک می کنند که جشنوارهء نوروز یک جشنوارهء هزارگی است و از انانسر گرفته تا ساز و اواز و رقص و شعر و هر چیز دیگر باید هزارگی باشد و اگر مثلاً دنبوره از برنامه حذف شود آسمان به زمین می افتد. این تصور از بنیاد اشتباه است. جشنوارهء نوروز ملبورن به هیچ گروه قومی یا زبانی تعلق ندارد بلکه متعق به همهء هموطنان ما و بل متعلق به همهء کسانی است که نوروز را میراث کهن نیاکان خود دانسته و آنرا ارج می نهند. این موضوع خاصتاً با درنظرداشت اینکه یکی از اهداف اصلی نهاد هماهنگی انجمن های افغانستانی ویکتوریا از بدو تأسیس تاکنون ایجاد همدلی و هم آوایی بین هموطنان ما در استرالیا می باشد از اهمیت بسیار برخوردار است. فراموش نباید کرد که نوروز مصادف با هفتهء سوم ماه مارچ است که در ایالت ویکتوریا هفتهء تنوع فرهنگی و زبانی نامیده میشود. وقتی مردمان بیش از یکصدوپنجاه کشور جهان در هفتهء سوم ماه مارچ،  تنوع فرهنگی و زبانی را در ایالت ویکتوریا جشن میگیرند جای بسی تأسف خواهد بود که جشنوارهء نوروز فقط مختص به یک گروه قومی یا زبانی خاص قلمداد شود. نوروز، این آیین باستانی مردمان نیک سرشت، بسی شکوهمندتر از آنست که  در مفکوره های حقیر قومی و نژادی محبوس شود. هر آنکه نوروز و جشنوارهء نوروز ملبورن را، قومی و منطقوی و زبانی پنداشته با نوروز که مظهر تجدید زندگی، همدلی و  گوناگونی است از بنیاد، بیگانه است.

 

 

The Nawroz Festival: colourful, rich and inclusive

By Hamed Saberi

On Sunday 25th of March this year, several thousand members of the Afghan Australian community in Victoria filled Dandenong Park in south east Melbourne to celebrate Afghan New Year (Nawroz).

Organized by Victorian Afghan Associations Network (VAAN), the Nawroz Festival 2018 was an exciting outdoors festival with a wide range of activities including music, dance, poetry, goods and services stalls, martial art show, and fashion show. The Festival was also further flavoured and fragranced by traditional Afghan foods. It was the sixth year that Afghans in Melbourne came together in their thousands to be part of the biggest outdoor festival involving the Afghan Australian community in Victoria.

 

As the Afghan community in Melbourne is unfortunately divided along ethnic, religious and political lines, the Nawroz Festival is thought to be a wonderful opportunity for them all to set aside their differences and come together as one united community. After all, Nawroz is the beginning of the season of grace and of beauty, promoting renewal, friendship, harmony and unity. However, the social media feedback following the event suggests that some participants were so dissatisfied as to deride it as the most boring Nawroz Festival ever.

The main criticism targeted the selection of a Pashto-speaking master of ceremonies since the vast majority of participants were from Hazara background who did not understand Pashto.
While it is true that the Pashto-speaking Afghans who attended the Nawroz Festival this year were hugely outnumbered by Dari-speaking participants, it should be pointed out that Pashto is one of the official languages of Afghanistan and that a Pashto-speaking master of ceremonies, alongside a Dari-speaking MC, would enrich the festival and contribute to the creation of a sense of unity and harmony. Those who criticized the organizers for including the Pashto-speaking MC seem to be completely misunderstanding the roots, nature and cultural breadth of the Nawroz festival by assuming that it is an exclusively Hazaragi event. The Nawroz Festival has never been about any particular ethnic group. It is an all-inclusive event that celebrates our diverse, rich cultural heritage shared by all ethnic groups and nationalities.

 

 

17 16 14 13 12 07 08 09 10 11 06 05 04 0302

نهاد هماهنگي انجمن هاي افغانستاني ويكتوريا سال نو ١٣٩٧ خورشيدي را به همه عزيزان كه روز یکشنبه بیست و پنج مارچ در جشنواره نوروز امسال حضور داشتند و همه هموطنان ما در سراسر جهان تبريك و تهنيت عرض ميكند. نهاد هماهنگي انجمن هاي افغانستاني ويكتوريا نهايت خرسند است كه براي سومين سال توانست به شكل موفقانه جشنواره نوروز را در ملبورن، پر شكوه برگزار نمايد. تجليل از نوروز به عنوان يك ارزش مشترك تاريخي و فرهنگي همانطوريكه كشورهاي منطقه را به همسويي و همدلي سوق داده است ميتواند بستر مناسب براي إيجاد همدلي و همديگر پذيري در جامعه ما نيز واقع شود. از همين رو نهاد هماهنگي توجه بسيار جدي روي همه جانبه برگزار نمودن اين جشنواره داشته و دارد تا بتواند زمینهء همدلي را از طريق تجليل چنين ارزشهاي مشترك فرهنگي در جامعه فراهم سازد.

جشنواره نوروز ١٣٩٧ ملبورن با سلام و خوش امديد گردانندگان برنامه هر يك نفيسه نظري و گل رحمان احمد زي اغاز گرديد. بعد از سرود ملي استراليا و افغانستان آقاي علي بهسودي به نمايندگي نهاد هماهنگي انجمن هاي افغانستاني ويكتوريا سال نو خورشيدي را به هموطنان تبريك و حضور همه را در جشنواره نوروز خوش امديد گفت. در ادامه آقای تیم دارک، عضو شورای شهر دندينانگ به نمایندگی از شهرداری دندینانگ سال نو را به حاضرين تبريك گفت و سپس و آقای پیتر اوهاری نماينده موسسه يونايتينگ راجع به فعالیت های این مؤسسه خاصتاً “برنامهء کمک” به حاضرین در جشنواره معلومات داد . گروپ سرود مكتب دري پيام ، تيّم ورزشي إستاد نجفي و تيّم ورزشي إستاد رحيمي، درامه توسط تيّم فرهنگي اتي خداداد با همكاري فرشته بختياري سميه عاقلي و آصف نبي زاده، نمايش لباس هزارگی و تيّم فرهنگي هزاره هاي جيلانگ جمعي بودند كه با اجراهاي عالي شان جشنواره نوروز امسال را شور و هيجان بيشتر داده بود. در بخش بعدي برنامه شكور فرهمند معاون رییس نهاد هماهنگي انجمن هاي افغانستاني ويكتوريا در جمع هموطنان سخنراني نمود. ايشان ضمن تبريك سال نو از حضور پر شور مردم در جشنواره نوروز و از كسانيكه جشنواره نوروز را حمايت مالي و معنوي نموده بودند تشكر و قدر داني كرد. وي نوروز را يك ارزش كهن تاريخي فرهنگي عنوان نمود و تجليل همه جانبه از ان را زمینه ساز همدلي و همسويی در جامعه خواند و مردم را به همدلي و همپذيري تشويق نمود. وي در ادامه از تلاش شبانه روزي اعضاي نهاد هماهنگي هر يك اصف ملتيار مدیر برگزاری جشنواره، حامد صابري مدیر ساحوی، حاجي صالحي مدیرمالی ، ناظر يوسفي مدیر غرفه ها ، علي بهسودي مدیر استيج، هادي كريمي معاون مدیر ساحوی، احمد شيرزاد  فيلمبردار و عكاسان هر يك رضا سرامد، حسين ويرا، علی نظری و هادي عارفي تشكر و قدر داني كرد.

 در قسمت های بعدي برنامه گروه های موسیقی برادران نصير، علی اميد، نؤيد فروغ و برادران نشيط با اجراهاي نهايت زيباي شان جشنواره نوروز را پر شكوه تر ساخت و جشنواره نوروز ١٣٩٧ خورشيد با اجراي عالي تيّم موسيقي فريدون به پايان رسيد.

Poster1

inf

محفل ششمین جایزهء آرمان روز شنبه 16 دسمبر2017 در سالن لینبروک شهر ملبورن برگزار شد. در ابتدای محفل خانم رابعه صفا مجری برنامه به مهمانان خوش امدید گفت و از آقای شکور فرهمند، معاون رییس “نهاد هماهنگی انجمن های افغانستانی ویکتوریا” دعوت کرد تا راجع به فعالیت های نهاد به حاضرین در محفل معلومات بدهد. سپس حامد صابری، سکرتر جامعهء هزاره ویکتوریا راجع به تاریخچهء جایزهء آرمان، اهداف آن و پروسهء بررسی کاندیداها و انتخاب برندهء جایزه صحبت نمود و دربارهء برندگان جایزهء آرمان در سالهای قبل نیز معلومات مختصر ارائه کرد.

بعد از صحبت های حامد صابری، محترم مطیع الله بختانی عضو شورای مشورتی ماهنامهء آرمان به ستیج دعوت شد تا برندهء جایزهء آرمان را اعلان نماید. ایشان خانم ویدا توصیف را به عنوان برندهء جایزهء آرمان اعلان نمود و نشان سمبولیک جایزهء آرمان و هدیهء کمیتهء اداری انجمن را به ایشان تقدیم کرد. ویدا توصیف بعد از دریافت جایزهء آرمان خود را مختصراً معرفی کرد و راجع به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی  خود معلومات ارائه نمود. سپس آقای دمین روزاریو یکی از نمایندگان شهرداری کیسی دربارهء شخصیت خانم ویدا و فعالیت های اجتماعی ایشان به اختصار صحبت کرد.

بعد از اهدای جایزهء آرمان، سه نفر از شاگردان مکتب اندیشه سرود زیبایی در تقدیر از مقام معلم اجرا نمودند. سپس آقای نادرعلی ناظری، به نمایندگی از شورای مکتب اندیشه به ستیج دعوت شد و راجع به برنامه های درسی مکتب اندیشه صحبت کرد و لوح تقدیر شاگردان ممتاز مکتب اندیشه را به آنان تقدیم نماید.  در ختم محفل، محترم طالب حسین با نواختن دنبوره به شور و گرمی محفل افزود.
در ختم گزارش  از& Doors  Accent Aluminium Windows   که به حیث  سپانسر مالی محفل  و خاصتاً نماینده شان محترم همایون عباس زاده صمیمانه سپاسگزاری میشود.

wida1 Arman Award 4 Arman Award 3 Arman Award 2 Arman Award 1

Flyer

روز جهانی صحت روانی
حامد صابری

دهم اکتوبر روز جهانی صحت روانی است.  صحت روانی از دیدگاه سازمان جهانی صحت آنست که  وضعیت رهایشی افراد قسمی باشد که آنها به توانایی های خود آگاه باشند؛ با تشویش های عادی زندگی مقابله کرده بتوانند، به صورت مفید و مؤثر کار کنند و در خدمت به جامعهء خود حصه بگیرند. این سازمان  امیدوار است که با نام گذاری دهم اکتوبر به نام روز صحت روانی، افراد، سازمانها و نهادهایی که در زمینهء صحت و سلامتی کار میکنند راجع به موضوع صحت روانی گفتگو نمایند و دستاوردهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و اقدامات دیگری را که برای بهبود وضعیت صحت روانی افراد جامعه لازم است بررسی نمایند. “صحت روانی در محل کار” به عنوان موضوع مورد بحث برای سال روان انتخاب شده است. افسردگی و تشویش، مهمترین مشکلات روانی است که بر کارمندان و کارگران تأثیر منفی میگذارد و انتخاب موضوع “صحت روانی در محل کار” با این هدف صورت گرفته که افراد در محل کار راجع به مشکلات روحی و روانی و تأثیر آنها بر کار، صحبت کنند و آگاهی کسب کنند.
در ایالت ویکتوریا از روز یکشنبه هشت اکتوبر تا شنبه چهارده اکتوبر به نام هفتهء صحت روانی یاد میشود. دولت ویکتوریا این هفته را فرصت خوبی برای افراد و نهادهای ذی ربط می داند تا با برگزاری جلسات و اجرای برنامه های مختلف و دلچسپ، سطح آگاهی جامعه را دربارهء اهمیت موضوع صحت روانی ارتقا بخشند.

یکی از مهمترین امراض روحی روانی، افسردگی است. گفته میشود بیش از سه صد ملیون نفر در جهان به افسردگی مصاب هستند و سنگینی بار این مریضی بر شانه های زنان پنجاه فیصد بیشتر از مردان است. از جمله دلایل اینکه زنان بیش از مردان به افسردگی مصاب هستند میتوان به هورمونهای زنانگی که خاصتاً بعد از ولادت طفل، مادر را به افسردگی مصاب میکند اشاره کرد اما دو علت مهم دیگر را هم میتوان ذکر کرد: 1. فشار روانی بر زنان بیش از مردان است بخاطری جامعه (خاصتاً جوامع سنتی) از زنان توقع میکند نقش سنتی خود را در فامیل و جامعه حفظ نمایند. 2. زنان بیش از مردان در معرض خشونت فامیلی و تعرض جنسی هستند.
تردیدی نیست که تحولات سالها اخیر و وضعیت ناگوار کشور عزیز ما افغانستان، بالاخص بربادرفتن زیر ساخت های صحی و درمانی کشور در طی سالهای تجاوز بیگانگان، جنگ داخلی و سلطهء سیاه طالبان، وضعیت صحی مردم افغانستان را به صورت عموم  با بحران مواجه ساخته و بسیاری از هموطنان ما را به امراض  روحی و روانی دچار نموده است. آمار دقیق و جامع در این زمینه موجود نیست اما یک سروی راجع به وضعیت صحت روانی مردم افغانستان که در سال ۲۰۰۲ صورت گرفت بیان می دارد که دو ثلث نفوس افغانستان به افسردگی  و تشویش مصاب هستند و تقریباً چهل فیصد انها از اختلال تشویش بعد از حادثه (PTSD) رنج می برند . علاوتاً تحقیقات دیگر نشان داده است که وضعیت صحت روانی در زنان افغان نسبت به مردان بسیار آشفته تر می باشد.
وضعیت زندگی و رهایشی هموطنان ما در استرالیا اگرچه نسبت به هموطنان ما در افغانستان و کشورهای همسایه به مراتب بهتر است اما متأسفانه تعداد زیادی از انها کما فی السابق از امراض روحی و روانی رنج می برند. دلایل اصلی این مسأله آنست که هموطنان ما قبل از آمدن به استرالیا مشکلات فراوانی را در افغانستان و کشورهای همسایه تجربه کرده اند و بسیاری از آنها با کشتی های شکسته و ریخته دریاهای طوفانی را پشت سر گذاشتند و حتی بعد از رسیدن به استرالیا مدت طولانی در کمپ های مهاجرین سپری کردند  و بعد از آزاد شدن از کمپ، وضعیت نامعلوم ویزا و دوری از خانواده های شان، بر نگرانی ها و تشویش های شان افزوده و روح و روان شان بیش از پیش آزرده شده است.
آن عده از هموطنان ما که از راه قانونی و با ویزاهای معتبر به استرالیا آمدند، اگرچه نگرانی های اقامت طولانی در کمپ های مهاجرتی استرالیا و یا بی سرنوشتی ویزاهای موقت را تجربه نکردند اما بسیاری از آنها نیز بخاطر مشکلات مربوط به توطن و آغاز زندگی جدید در یک کشور بیگانه دچار مشکلات روحی و روانی شده اند. این هموطنان ما هرچند بعد از گذشت چند سال از ورود به استرالیا، اغلب به زندگی در استرالیا کم و بیش عادت میکنند اما بار غم ها و مشکلاتی که به حوادث سالهای قبل بر میگردد و همچنین نگرانی راجع به فامیل و اقارب شان که هنوز در افغانستان و یا کشورهای همسایه در وضعیت آشفته زندگی میکنند  بر شانه های شان سنگینی میکند و نه تنها صحت روحی و روانی شان را متأثر می سازد بلکه سبب علایم و اعراض فزیکی مانند دردهای مزمن نیز میشود که در اصطلاح طب، تجسیم (somatisation) نامیده میشود.
آن عده از هموطنان مقیم استرالیا که به مشکلات روحی و روانی مصاب هستند به صورت بالقوه میتوانند از  نظام خدمات درمانی استرالیا که یکی از ممالک جهان اول به شمار می رود بهره مند شوند. این خدمات شامل حمایت مددکاران اجتماعی، جلسات مشاورهء روانی، مشوره های روان شناسی و بررسی و تداوی امراض عقلی عصبی توسط داکتران متخصص است که مصارف ان اغلب توسط دفتر مدیکر پرداخت میشود. علاوتاً در هریک از شهرهای کلان استرالیا سازمان هایی وجود دارند که در رسیدگی به مشکلات روحی و روانی پناهجویان و پناهندگان تخصص و دانش کافی دارند و خدمات شان اغلب مجانی است. مع الاسف شواهد و قرائن نشان میدهد که بسیاری از هموطنان ما بخاطر مشکلات فرهنگی و زبانی قادر به بهره گیری از این خدمات نیستند. به عنوان مثال هموطنان ما به صورت عموم درک متفاوتی از مشکلات روحی و روانی دارند و اغلب راجع به اهمیت فراگیری ستراتیژی هایی که به افراد کمک میکند با این مشکلات مقابله کنند آگاهی کافی ندارند. بسیاری از آنها خاصتاً خانم ها به زبان انگلیسی بلدیت ندارند و بسیاری از  ترجمان های دری، قادر به ترجمهء درست مطالب جلسات مشاوره و روان شناسی نیستند و چه بسا اصل رازداری را مراعات ننموده و اسرار بیماران را به صورت محرمانه نزد خود نگهداری نمی کنند. همچنان پیش داوری های منفی دربارهء امراض روحی و روانی از موانع عمدهء مراجعهء این بیماران به مراکز خدمات صحی است.
هفتهء بهداشت روانی فرصت خوبی برای ما محسوب میشود تا باب گفتگوی سازنده و هدفمند راجع به این مشکلات باز نماییم و کوشش کنیم سطح آگاهی جامعه دربارهء مشکلات روحی و روانی و طریقهء برخورد با این مشکلات را ارتقا بدهیم. اگرچه ما شاید نتوانیم عوامل فراوانی را که باعث ایجاد و تداوم امراض روحی در هموطنان مان میشود به صورت ریشه ای از بین ببریم، اما حداقل می توانیم درک، آگاهی و توان مردم را برای مقابله با مشکلات روحی و روانی  افزون ساخته و جامعهء سالم تر و شادتر را به انتظار بنشینیم.

hamedsaberiau@hotmail.com

image 1