مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

27 20 19 24 25 21 22 23 12 13 14 18 10 09 07 05 03 01

محفل چهارمین جایزهء آرمان روز شنبه 19 دسمبر 2015 در سالن لینبروک شهر ملبورن برگزار شد. در این محفل خانم سارا جعفری مجری برنامه به مهمانان خوش امدید گفت و در شروع برنامه داکتر حامد صابری، سکرتر جامعهء هزاره ویکتوریا دعوت کرد تا راجع به جایزهء آرمان به حاضرین در محفل معلومات بدهد. حامد صابری با ذکر این گفتهء معروف که جامعهء ما زندهء خوب  مردهء بد ندارد جایزهء ارمان را یک طرح ابتکاری انجمن خواند که هدف آن به چالش کشیدن این سنت اشتباه در جامعه است که قدر و ارزش خدمات افراد تا وقتی که در قید حیات بسر میبرند دانسته نمی شود. ایشان راجع به پروسهء جایزهء آرمان  معلومات مختصر ارائه کرد و گفت برندهء جایزهء آرمان توسط شورای مشورتی ماهنامهء آرمان انتخاب میشود. ایشان همچنین راجع به کسانی که در سه سال گذشته برندهء جایزهء آرمان شدند معلومات مختصر بیان کرد و دربارهء هدیهء دو هزار دالری که به برندهء جایزهء آرمان داده میشود گفت پول جایزه از فروش ترجمهء دری کتاب قوانین رانندگی تأدیه میشود. 

بعد از صحبت های حامد صابری، آقای مطیع الله بختانی عضو شورای مشورتی ماهنامهء آرمان به ستیج دعوت شد تا برندهء جایزهء آرمان را اعلان نماید و جایزه را به ایشان تقدیم کند. آقای بختانی با تقدیم “یک افغانستان سلام” صحبت های خود را آغاز کرد و به حاضرین د رمحفل گفت  شورای مشورتی ماهنامهء آرمان از بین کسانی که برای جایزهء آرمان کاندید شده اند محترم محمد ضیا ضیا مدیر مسؤول هفته نامهء افق را برندهء جایزه اعلان می نماید. ایشان آقای ضیا را به ستیج دعوت کرد و نشان سمبولیک جایزهء آرمان را به ایشان تقدیم کرد.

محترم ضیا  مدیر مسئول هفته نامۀ “افق” ازقدر شناسی “جامعهء هزارۀ ویکتوریا” بخصوص از ادارۀ ماهنامۀ آرمان اظهار سپاس نموده و این حرکت شان را نشان دهندۀ دانش پروری، هنرپروری و فرهنگ پروری توصیف کرد. ایشان در اول بیوگرافی مختصر خود را بیان کرد و در ادامه افزود: کشور ما به ویژه از آغاز کودتای ثور تا کنون بیشترین چیزی را که حاصل کرده است، ویرانی ها و تباهی های مادی ومعنوی می باشد که باز سازی مادی ممکن است در فضای مساعد و در وقت کم جبران شود، اما باز سازی دانش و فرهنگ نه تنها کار ساده نیست بلکه بسیار زمان گیر نیز می باشد. موصوف ضمن صحبت هایش علاوه کرد؛ من منحیث یک معلم و شاگرد مکتب ادبیات که عمری را در خدمت دانش آموزان و دست اندر کاران معارف سپری کرده ام، ازهنگامی که به استرالیا متوطن شدم، به این نکته متوجه شدم که همه مردمان ساکن در استرالیا به زبانهای مادری شان دارای نشریه های خطی موقوت چون روزنامه ها، هفته نامه ها، مجله ها و امثال آن می باشند، اما با تأسف این کمبود بصورت صریح در اجتماع افغانها احساس می شود. احیاناً اگر مجله یی یا نشریه یی برای مدتی نشرات می کرد، دوام پیدا کرده نمی توانست. جای ان است که پیگیری نشراتی و دستاورد های ماهنامۀ آرمان را که از حدود دوازده سال به این سو ادامه یافته به دیدۀ قدر بنگریم.
آقای ضیا افتخار هفته نامۀ “افق” را محصول زحمات نویسندگان و فرهنگ دوستان و کسانی که به نحوی به این نشریه یاری رسانیده اند، وانمود ساخت. بخصوص از خانم محترم شان طاهره ضیا و فرزند برومند شان محمد شبیر ضیا قدر دانی کرد.

بعد از سخنان محترم ضیا، شریف ثمر رییس انجمن یک چک به مبلغ دو هزار دالر را به ایشان تقدیم کرد.

بعد از اهدای جایزهء آرمان به محترم ضیا، آقای بختانی به حاضرین در محفل گفت بنا به فیصلهء شورای مشورتی ماهنامهء آرمان از خدمات دو کاندید دیگر نیز باید تقدیر به عمل آید. ایشان لوح تقدیر را به روح الله رحیمی و انجمن دانشجویان هزاره استرالیایی تقدیم کرد.  روح الله رحیمی بعد از دریافت لوح تقدیر از كساني كه ایشان را براي جايزه بزرگ آرمان كانديد كرده اند سپاس گزاري کرد و گفت بدون شك قرار گرفتن در جمله سه بهترين كانديد جايزه آرمان براي ایشان بيانگر تلاش ها و زحماتي است كه افتخار خدمت گزاري براي مردم و جامعه استراليا را داشته است.  ایشان همچنین از فاميل محترم شان كه در درين مسير مشوق و حامي ایشان بوده قدردانی کرد وعلاوتاً از همكاران شان بخصوص داكتر حامد صابري در “جامعهء هزاره ويكتوريا” كه در بخش هاي فرهنگي و اجتماعي همكاري عالي داشتند تشکر کرد. نعمت قادری نیز به نمایندگی از انجمن دانشجویان هزاره استرالیایی به اختصار برنامه های انجمن خود را معرفی کرد.

بعد از اهدای جایزهء آرمان و لوح تقدیر به کاندیداهای برگزیده، لوح تقدیر دیگری از طرف “جامعهء هزارهء ویکتوریا” به داکتر محمد اسماعیل عباسی بخاطر فعالیت های ایشان در شورای مکتب اندیشه و همچنین مدیریت برنامهء آموزش رانندگی به خانم ها اعطا شد.

در بخش بعدی محفل استاد حسین شیرزاد با نواختن رباب به همراهی حبیب سعادت در بخش طبله، به شور و گرمی محفل افزودند. سپس محترم کبیر دریابی رییس شورای مکتب اندیشه لوح تقدیر شاگردان ممتاز مکتب اندیشه را به آنان تقدیم کرد و همچنین با اهدای دسته های گل به سه تن از معلمین مکتب اندیشه از زحمات آنها قدردانی کرد.

محفل جایزهء آرمان با سخنان گرم و دلنشین سارا جعفری و یکی از سروده های ایشان خاتمه یافت.

قابل یاد آوریست که جواد علیزاده در بخش تهیهء غذا برای مهمانان و جاوید رها در بخش عکاسی و پیمان رحیمی و مرتضی جعفری در آماده کردن سالن با انجمن همکاری کردند.

 

Leave a Reply