مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for the ‘قوانین مهاجری استرالیا’ Category

معلومات دربارهء

ویزای کارگران ماهر

ویزای کارگران ماهر برای افراد مسلکی و کارگران دارای فنون است که توسط صاحب کار، سپانسر نمی شوند اما دارای مهارت خاص مورد نیاز استرالیا می باشند.

استحقاق: سن تان باید 18 الی 45 باشد، به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید، تجربهء کاری و یا اسناد تحصیلی مورد تأیید استرالیا داشته باشید.

برای اینکه در مسلک تان در استرالیا کار کرده بتوانید شما باید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید. البته برای کسانی که برای ویزهء موقت درخواست می دهند و ذریعهء اقارب و یا ادارات حکومت ایالتی سپانسر میشوند استثنا وجود دارد.

 شما حین درخواست باید مدارک بلدیت به زبان انگلیسی را ارائه دهید تا سویه مهارت زبانی بررسی شود، مگر اینکه شما دارندهء پاسپورت و یا تبعهء کشورهای ذیل باشید: بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ایرلند، ونیوزلند

از نظر تحصیلی شما باید دارای تحصیلات عالی در مقطع دیپلوم و یا فوق دیپلوم به معیار استرالیا باشید همچنین مسلک شخصی تان توسط ادارهء بررسی صلاحیت های شخصی بررسی شود.

علاوتاً وقتی درخواست میدهید باید مسلک کاری و یا تخصص تان را مشخص کنید و مسلک تان باید در لست مهارت شغلی مورد آسترالیا موجود باشد.

مسألهء تجربه کاری ، جدا از بررسی مهارت شغلی تان میباشد. در این زمینه  باید مدرک ارائه دهید که در 24 ماه گذشته، دوازده ماه آن را در شغل موردنظر تان بحیث کارگر رسمی با معاش کار کرده اید که این مدت، شامل رخصتی ولادت و فامیلی  نیز میباشد.

اگر شما این مهارت را در اثنای ویزه کاری در استرالیا کسب کرده اید این مهارت در درجهء قابل قبول باید باشد. در بعضی اوقات، قبل ازینکه مهارت تان بررسی شود دورهء طولانی تر تجربه کاری ضرورت است.

قابل ذکر است که اگر شما دارای اسناد تحصیلی معیاری در استرالیا باشید و به مدت کمتر از شش ماه پیش از درخواستی تان باشد شما ضرورت به تجربهء کاری ندارید.

ارزیابی تخصص کاری

پیش ازینکه درخواست خود را به وزات مهاجرت تسلیم کنید باید تخصص کاری تان توسط ادارهء بررسی صلاحیت تخصص کاری ارزیابی شود. درطی این ارزیابی، فکتورهای زیر دارای امتیاز می باشند: مهارت شغلی، عمر، بلدیت به زبان انگلیسی، تجربهء کار در استرالیا یا خارج از استرالیا، اسناد تحصیلی استرالیا، تکلم به زبان های مشخص در استرالیا، تحصیل و زندگی در مناطق غیرشهری استرالیا، مهارت شغلی همسر، سپانسر شدن توسط  حکومات ایالتی استرالیا و یا سپانسر توسط فامیل و اقارب به شرط زندگی و کار در مناطق غیرشهری

شما باید نمرهء کافی درین ارزیابی کسب نمایید تا مستحق شناخته شوید.

ادارهء ارزیابی کننده فقط مسؤول بررسی مهارت شغل تان در قسمت مهاجرت میباشد و به عنوان ادارهء کاریابی به شما مشوره یا پیشنهاد راجع به کار و فرصت های شغلی داده نمیتوانند.

برای کار کردن در استرالیا شما ممکن است ضرورت به گرفتن مجوز یا ثبت رسمی یا تصدیق نامه داشته باشید و یا شاید نیاز به آموزش بیشتر و شامل شدن در گروه صنعتی خاص باشید.  در نظر داشته باشید اگر شما شرایط ابتدائی فوق را دارا نباشید، مستحق این ویزه نخواهید شد.

قبل از تسلیم درخواست ویزه، شما باید ویزه که مناسب به مهارت شغلی تان می باشد انتخاب کنید. سه نوع ویزه وجود دارد: دائم و مشروط و موقت. اگر شما واجد شرایط ویزهء دائم نباشید ویزهء مشروط یا موقت میتواند مسیری جهت گرفتن ویزه دایم باشد.

از آنجا که این ویزه در خارج از آسترالیا صادر شود درخواست دهنده و کسانی که نام شان شامل فرم درخواستی است در وقتی صادر شدن ویزه باید در خارج از آسترالیا باشند.

ویزه دایم: شما باید دارای مهارت شغلی عالی و دارای سویهء تحصیلات عالی باشید مگر اینکه ثابت کرده بتوانید که دارای تجربهء کاری قوی و تخصصی در مهارت های دارای نمره 5 بوده و بر زبان انگلیسی تسلط دارید

این ویزه ممکن است مستقل و یا سپانسری باشد. برای دریافت ویزهء مستقل شما باید علاوه بر دارابودن شرایط ابتدائی فوق الذکر، توانایی کامیاب شدن در ارزیابی نمره مهارت شغلی را داشته باشید. همان طور که پیشتر تذکر داده شد این ویزه بر اساس سیستم نمره بندی می باشد. مثلا برای آنکه درخواست ویزه برای نوع مستقل کامیاب شود شما باید حداقل 120 نمره کسب نمایید. درصورتی که نمره تان بین 100 و 120 باشد دوسیه تان رد نمی شود بلکه به مدت دوسال درجای محفوظ نگهداری میشود و هرگاه نمره تان به حد کامیابی برسد، درخواست تان قبول میشود.

برای معلومات بیشتر راجع به سیستم نمره بندی ویزه ها به جدول ارائه شده توجه کنید.

در حین درخواستی شما باید ثابت کنید که که سن تان پائین تر از 45 میباشد، از 24 ماه گذشته 12 ماه آن را به عنوان کارگر رسمی در همان شغل با لیسانس سپری کرده اید، دارای مهارت شغلی یا ستاندارد تحصیلی استرالیا می باشید و در شش ماه گذشته ادارهء بررسی شغلی تخصصی، شغل تان را بررسی کرده باشد. همچنین کسانیکه مهارت شغلی را در استرالیا کسب کرده اند باید به زبان انگلیسی و تسلط داشته باشد ومؤسسهء تعلیمی که در آن آموزش دیده اند، رسمی و ثبت شده باشد

نوع دیگر این ویزه، زیرکلاس 176 می باشد که ویزهء سپانسری است و برای کسانی است که   دارای شرایط قبلی ویزه باشد و توسط ادارهء دولت ایالتی و یا اقارب استرالیایی شان سپانسر شده باشند.

اگر اقارب تان شما را سپانسر می کند آنها باید تبعه استرالیا و یا تبعه نیوزلند باشندو با شما و یا همسرتان دارای نسبت فامیلی باشند. بخاطریکه مطمئن شوید که پروسهء درخواستی تان زودتر انجام شود لطفا دیاگرام شجرهء فامیلی تان و اسناد و مدارک که نشان دهندهء ازدواج تان باشد ارائه دهید.

به یاد داشته باشید که شما درخواستی تان را با تمام اسناد و مدارک لازم برای ویزه مهاجرتی خارج از استرالیا به ادارهء مربوط تسلیم کنید. این کار مامور بررسی دوسیه تان را قادر میسازد که ارزیابی کامل و درست از وضعیت تان داشته باشد و در زودترین راجع به درخواست تان فیصله کند. برای پی بردن به اینکه کدام اسناد را باید همراه با درخواست تان ارائه دهید به لست مورد نظر مراجعه کنید.

 فیس درخواستی: اگر توسط صاحب کار سپانسر میشوید و یا از طریق پلان مهاجرت منطقوی درخواست ویزه داده اید شاید نیاز به پرداخت فیس ویزه نباشید. در این صورت باید فقط فرم درخواست را ذریعهء صاحب کار پر می کنید و کدام فیس دیگر پرداخت نمی کنید.

سایر درخواست دهندگان ملزم به پرداخت فیس می باشند. مقدار فیس در اول جولای هرسال تغییر میکند و درحال حاضر  فیس درخواست ویزهء نوع مستقل که در دو قسط پرداخت میشود عبارتست از: 2575 قسط اول و قسط دوم 3575 دالر

لازم متذکر است مانند انواع دیگر ویزه، درخواست دهنده از نظر صحی و شخصیتی نیز بررسی

میشود

برای معلومات بیشتر راجع به انواع ویزه های کارگران ماهر به وزارت مهاجرت به شمارهء 131881 تیلفون کنید. هرگاه نیاز به ترجمان دارید به دفتر “تیس” با شمارهء 131450 به تماس شوید.

.

فکتور برای نمره دادن  تشریحات نمره
عمر 18-24 25 points
25-32 30 points
33-39 25 points
40-44 15 points
45-49 0 points
مهارت زبان انگلیسی IELTS 6 0 points
IELTS 7 10 points
IELTS 8 20 points
تجربهء کار در استرالیا در مسلک پیشنهاد شده و یا در شغلی که در ارتباط نزدیک با آن کار باشد یک سال تجربهء کار در طی دوسال گذشته 5 points
سه سال تجربهء کار در طی 5 سال گذشته 10 points
5 سال تجربهء کار در طی 7 سال گذشته 15 points
تجربهء کار در خارج استرالیا در مسلک پیشنهاد شده و یا در شغلی که در ارتباط نزدیک با آن کار باشد سه سال تجربهء کار در طی 5 سال گذشته 5 points
5 سال تجربهء کار در طی 7 سال گذشته 10 points
8 سال تجربهء کار در طی 10 سال گذشته 15 points
اسناد تحصیلی استرالیا یا اسناد تحصیلی خارج استرالیا که مورد تأیید باشد  شاگردی رسمی مورد تأیید در خارج استرالیاتصدیق سه و یا چهار و یا دیپلوم در استرالیا 10 points
لیسانس 15 points
دکترا 20 points
تأیید تحصیل در استرالیا حداقل دو سال تحصیل تمام وقت در استرالیا 5 points
بلدیت به زبانهای مشخص 5 points
مهارت های همسر 5 points
سال های مسلکی 5 points
سپانسر توسط دولت ایالتی 5 points
سپانسر توسط دولت ایالتی یا فامیل و اقارب در مناطق غیرشهری 10 points
تحصیل در مناطق غیرشهری 5 points