مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for the ‘مصاحبه ها’ Category

مصاحبه با مصطفی صافی

اپریل 2010

اشاره:  

افغان های مقیم استرالیا که در  چند دههء اخیر به این کشور مهاجرت کرده اند اکنون یک بخش مهم از رنگین کمان جامعهء چندفرهنگی استرالیا به شمار می آیند. اکنون عدهء بسیاری از هم وطنان ما بعد از سپری نمودن سالهای سخت و پر مشقت زندگی در افغانستان یا کشورهای همسایه، به حیث باشندهء دایم یا تبعهء استرالیا سهم قابل توجه در ساختار اجتماعی و اقتصادی این کشور که وطن دوم آنها می باشد ایفا میکنند. بزنس های متعدد افغانی در “افغان بازار” دندینانگ یک شاهد خوب بر این مدعاست که رونق اقتصادی، شکوفایی اجتماعی و غنای فرهنگی ساحهء دندینانگ را درپی داشته است.

Read the rest of this entry »

مصاحبه با استاد ابوطالب مظفری

مارچ 2010

آرمان: با تشکر از اینکه فرصت را مساعد ساختید تا با شما مصاحبه کنیم، لطفا  خودتان را برای خوانندگان مجله معرفی کنید.

استاد مظفری:  نام من ابوطالب مظفری است، متولد سال 1344 در قریه باغچار، ولسوالی ارزگان خاص در ولایت ارزگان. تحصیلات مقدماتی را تا کلاس پنجم – ششم را همانجا خواندم و همینطور مقدمات درس حوزه را در مدارس ارزگان خواندم. در سال 59 به همراه خانواده، مهاجر شدیم  و یک سال  در پاکستان بودیم. بعد در سال  60 به ایران آمدم و  مدت یکی دو سال دردر مشهد درگیر کار و مشکلات زندگی بودم و بعد در سال 61 وارد حوزهء علمیهء مشهد شدم و هنوز هم مشغول تحصیل در حوزه هستم.

Read the rest of this entry »

مصاحبه با استاد محمد ضیا ضیا

 فبروری 2010

 اشاره:

 شش ماه پیش اولین شمارهء هفته نامهء “افق” به همت استاد محمد ضیا ضیا در سدنی منتشر گردید و تا به امروز به شکل منظم به نشر ادامه داده است. “افق” که یگانه جریدهء هفته وار است که به زبان دری و پشتو در استرالیا چاپ میشود اکنون بعد از شش ماه، هر روز از لحاظ کیفی و کمی سیر صعودی دارد و در اجتماع هموطنان ما در استرالیا نظرو  توجه خوانندگان و علاقمندان را به خود معطوف داشته است. چندی پیش در سفر به سدنی، فرصتی مهیا شد تا با استاد ضیا ملاقات نموده و دربارهء هفته نامهء “افق” با ایشان به گفتگو بنشینم که متن این مصاحبه ذیلاً درج شده است:

Read the rest of this entry »

مصاحبه با ضیا ساحل

اسدالله ناصری

اشاره:

هنر و هنرمند واژه هایی هستند به قدمت تارخ کهن بشر و ارزش و بهایی دارند همسنگ و همپای تمدن بشری چراکه فرهنگ و کلتور هر جامعه، غنا و ارزش خود را مرهون هنر و هنرمند است. از این روست که هنر را منزلتی است والا و هنرمند را رفعتی است شایسته، چنانکه شیخ اجل، سعدی شیرازی گفته است: “هنرمند هرجا رود قدر بیند و برصدر نشیند.”

در جامعه ما نیز هنر و هنرمند جایگاه برتر خود را یافته است و چه بسا افراد که هنر را نه تنها یک سرگرمی و علاقمندی بلکه یک ضرورت زندگی می دانند. ماهنامه “آرمان” نیز که اشاعه هنر و فرهنگ افغانستان عزیز را به عنوان یکی از اهداف اصلی اش دنبال می کند هرازگاه به معرفی و تبلیغ کارهای هنری هنرمندان هموطن همت می گمارد. در همین رابطه، اخیراً باخبر شدیم که ضیا ساحل، هنرمند محبوب کشورمان چند هفته قبل به استرالیا آمده و رحل اقامت در شهرک “ملجورا” واقع در شمال غرب ایالت ویکتوریا افکنده است. فرصت را غنیمت شمردیم و گفتگوی تیلفونی با ایشان ترتیب دادیم که ذیلاً از نظرتان می گذرد

Read the rest of this entry »