مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for the ‘نشریه’ Category

Front pageشمارهء ماه آگست مجله آرمان با مطالب ذیل منتشر شد

سیاست وحکومت یعنی اعمال قدرت

   انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای . . .  ـ بخش دوم

التهاب جگر(نوع ب)

هشدار

جنگ با طالبان

دو روی سکهء سالگرد استقلال افغانستان

انتخابات و اشک ریزی اثرگذار

غزه در وطن

هزار نکتهء باریکتر ز مو . . .

گزارش تصویری محفل عید فطر

شعر

ضرورت تجليل وپاسداري ارزشهای …

نکته های ناب برای بهتر زیستن

از هر گوشه و کنار جهان

با فیسبوکی ها

درد دل کاکاصدرو

و مطالب انگلیسی

arman 92

Arman 90 Edition booklet read here (Yet Beta version)

 

 

Arman 175

آرمان” ماهنامه جامعه هزاره ویکتوریا می باشد که علاوه بر ملبورن در شهرهای دیگر استرالیا و برخی شهرکهای کوچک نیز توزیع میگردد. “آرمان” دوشنبه اول هرماه منتشر میشود و در اجتماع افغان ها و دیگر فارسی زبانان استرالیا خوانندگان بسیاری دارد. “ارمان” تنها جریده ای دری زبان استرالیاست که به طور منظم منتشر شده و در بسیاری از شهرها و مناطق استرالیا توزیع میگردد و یک منبع باارزش برای دسترسی به اخبار، معلومات و اعلانات تجاری و خدماتی است .

اولین شماره جریده “آرمان” در اکتوبر 2002 و در 8 صفحه منتشر شد و در طی پنج سال گذشته از نظر کمیت و کیفیت، پیشرفت زیادی نموده است. “آرمان” اکنون یک مجله رنگین است که در 40 صفحه منتشر میشود و جایگاه خود را در اجتماع

افغان های مقیم استرالیا پیدا نموده است.

برای دریافت جریده آرمان ازطریق پست مبلغ بیست دالر برای 6 ماه و یا سی و پنج دالر برای یکسال را به حساب بانکی انجمن واریز نموده ورسید انرا همرا با ادرس پستی تان به ادرس انجمن صندوق پستی 7268 داندینانگ ویکتوریا 3175 ارسال کنید و همچنان کمک های مالی تان را می توانید به همین شماره حساب واریز نماید.

برای خواندن برخی مطالب آرمان، اینجا را کلیک کنید.

the assosiation of Hazaras in victoria Inc. National Bank

BSB& Account number: 083297 – 829731294

 

برای خواندن مطالب این شماره اینجا را کلیک کنید

شما می توانید این کتاب را از فروشگاه های افغانی در ملبورن تهیه نماید

for more information about our publications click on its own link

برای اطلاعات بشتر در مورید کتابها و نشریه در روی نام آنها کلیک نماید

New addition of Arman

جدید ترین شما ره آرمان

Newsletter

Driving Book

کتاب موتر وانی

کتاب پناهنده گی

 

در این شماره میخوانید

راپور جشن سالگرد استقلال افغانستان

و جلسهء سالانهء انجمن

حامد صابری

از هرگوشه و کنار جهان

انجنیر فواد صمدی

چرا دوست نماهاى مرحوم امان الله خط ديورند را به رسميت نمى شناسند؟

نوشتهء سيد حسيب مصلح

آزادی بیان و اندیشه در افغانستان

خادم حسین فائز

اقوام درچشم انداز تحولات افغانستان

عادل غلامی خالقیار

شناخت و نقد حلقه های تاریخی فرهنگی ما و حاکمیت مدرن

سید اکرام صامدی

به بهانهء معرفی “حوضنامهء هرات” و “باغ نامهء هرات”

دو اثر ارزنده از شادروان استاد صابر هروی

قیوم بشیر

اولین رمضان و اولین مسجد در شهر کابل

نوشتهء همشهری

یک بام و دوهوا

مهدی دوعاگویی

روزه ماه مبارک رمضان

غیور