مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

برای ثبت نام به این ادرس بروید

https://www.tinyheartsfirstaid.com/semphn-dari-dates

First aid 2 First aid 1

مقدمه:

کمک دولت استرالیا در قسمت فیس مواظبت اطفال به زودی تغییر خواهد کرد. در حال حاضر دو قسم کمک در قسمت فیس مواظبت از اطفال از طرف دولت به فامیل ها داده میشود که عبارتند از: پرداخت جبرانی فیس مراقبت از اطفال Child Care Rebate و مساعدهء مراقبت از اطفال  Child Care Benefit . کمیسیون ارزیابی سودمندی 2014 راجع به مواظبت طفل و آموزش دوران طفولیت) و مشورت های متعاقبه آن به این نتیجه رسیده اند که سیستم فعلی کمک به مصارف مواظبت طفل برای خانواده ها پیچیده و مشکل می باشد و در مقابل نیازمندی های شان انعطاف ناپذیر است. فلهذا، دولت یک بسته اصلاحی را غرض کمک به خانواده ها و برآورده ساختن نیازمندی های ایشان اعلام نموده است تا حمایت های هدفمندتری را برای خانواده های محروم و آسیب پذیر و اطفال شان فراهم سازد.

سر از تاریخ 2 جولای 2018، یک برنامهء کمکی واحد جایگزین این دو خواهد گردد. دولت استرالیا مبلغ 2.5 ملیارد دالر را به منظور عملی شدن  این برنامهء جدید تخصیص داده است.  مطالب مندرج در این صفحه، جزئیات این برنامه را تشریح می نماید.

موضوعات اصلی

در  زیر لست یک سلسله موضوعات اصلی دربارهء برنامهء جدید دولت درج شده است.

 1. سر از تاریخ 2 جولای 2018، یک برنامهء کمکی واحد جایگزین دو برنامهء فعلی برای کمک به خانواده ها در قسمت مصارف مراقبت از اطفال خواهد گردد.
 2.  در برنامهء جدید دولت، سه عامل ذیل روی میزان کمک به خانواده تأثیر میگذارد.
 • عاید مجموعی خانواده
 • میزان فعالیت هر دو  والد (به اساس والدی که دارای کمترین میزان فعالیت تائید شده باشد)
 • نوع  خدمات مواظبت طفل ایکه خانواده  استفاده می کند.
 1. مواظبت طفل تحت این ترتیبات جدید برای اکثر خانواده ها، امکان پذیر تر می باشد. اکثر خانواده های دارای عاید کم و متوسط، مستحق دریافت مقدار بیشتر کمک پولی دولت در قسمت مصارف مواظبت طفل نسبت به مقدار کنونی آن می باشند.
  1. مقدار کمک پولی دولت به خانواده هائی که عاید شان $185,710  یا کمتر  است، تابع حد اعظمی نمی باشد.
  2. خانواده هائیکه بیشتر از $185,710  و کمتر از $350,000  عاید دارند، میزان حد اعظمی کنونی شان از $7,613 به $10,000 برای هر طفل در سال افزایش می یابد.

هرقدر که عاید مجموعی خانواده پائینتر رود، به همان اندازه استحقاق شان برای دریافت کمک پولی از دولت بیشتر می گردد.

 1. تعداد ساعات مواظبت از اطفال که شامل کمک دولت میشود مربوط به نتیجهء ارزیابی فعالیت شان می باشد. هرقدر که میزان فعالیت بیشتر گردد، به همان اندازه تعداد ساعات مواظبت از طفل که شامل دریافت کمک پولی دولت میشود بالاتر می رود، الی حداکثر 100 ساعت در هر دو هفته.

تعداد  ساعات مواظبت از طفل برای خانواده های دارای دو  والد، به اساس فعالیت والدی که کمترین ساعات فعالیت را در هر دوهفته دارد، تعیین می شود.

 

فعالیت ها تائید شده

 • کار بامعاش – بشمول رخصتی ها مانند رخصتی ولادی و غیره
 • تحصیل یا آموزش تائید شده
 • کار بدون معاش در کسب و کار خانوادگی
 • جستجو برای کاریابی
 • کار داوطلبانه
 • کار  برای خود
 • فعالیت های دیگر به اساس وضعیت انفرادی شخص

استثنائات برای والدینی که مکلفیت های مربوط به “ارزیابی فعالیت” را نظر به دلایل مؤجه برآورده نمی توانند، موجود است.

 1. برنامهء جدید دولت همچنان مربوط می شود به نوع مواظبت از طفل و تابع میزان حد اعظمی ساعتوار می باشد.
  1. مواظبت از اطفال در مراکز مواظبت از اطفال $11.55 هر ساعت
  2.  مواظبت از اطفال خانه در $10.70  فی ساعت
  3. مواظبت از اطفال در ساعات خارج از مکتب) $10.10 هر ساعت
 2. در برنامهء  جدید، کمک پولی دولت مستقیماً برای ارائه کنندهء مواظبت طفل پرداخت می شود تا خانواده ها فیس کمتر بپردازند.
 3. برنامهء جدید دولت شامل یک طرح حفاظتی می باشد تا اطمینان حاصل گردد که جوامع و خانواده های آسیب پذیرتر  به خدمات مواظبت از اطفال و آموزش دوران طفولیت دسترسی داشته و از آن مستفید شوند. این برنامهء  جدید اشخاص ذیل را بیشتر مساعدت می کند:
  1. خانواده هائیکه نیازمند دریافت مساعدت عملی به منظور حمایت دربارهء وضعیت امنیتی و رهایشی اطفال شان هستند
  2. پدرکلان/مادرکلان هائی که به حیث مواظبت کنندهء اصلی، از سنترلنک معاش دریافت میکنند.
  3. خانواده هائیکه دچار  مشکلات اقتصادی مؤقت اند
  4. والدینی که از  معاش سنترلنک به سکتور کار  انتقال می کنند.
 4. برای معلومات بیشتر و آگاهی از طرز استفاده از تخمینگر کمک پولی دولت در قسمت مواظبت طفل، خانواده ها باید به وب سایت education.gov.au/childcare مراجعه نمایند تا بدانند که مستحق دریافت چه مقدار کمک دولتی می باشند.
 5. خانواده ها باید راجع به اینکه تغیرات جدید چه تأثیری بر آنها دارد فکر کنند. معلومات بیشتر راجع به اینکه خانواده ها باید چه کارهایی  برای آمادگی گرفتن در مقابل تغییرات جدید انجام دهند  در  اوایل سال 2018 در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مطالب دیگر مانند بررسی های موردی درطی هفته های آینده جهت حمایت ازکمپاین وغنامندی مواد مندرج آن غرض مشارکت بیشترجوامع دارای فرهنگ ولسانهای مختلف نشرخواهد گردید.

 CCs sub

Many thanks to Fatana’s Makeover House for supporting Arman Monthly Fatana ad

رمضان؛ ماه مهمانی خدا

ماه رمضان در باور مسلمانان، خجسته‌ترین ایام سال است که از آن به عنوان ماه مهمانی خدا یاد می کنند. رمضان، ماه برکت، رحمت، مغفرت، توبه به درگاه الله، صبر، تقوا و طهارت و رهایی از شر نفس و نزدیک شدن به معبود است. اگرچه بارزترین مشخصهء ماه رمضان، امتناع از خوردن و اشامیدن است که اصطلاحاً روزه داری گفته میشود، علمای اسلامی  بُعد اخلاقی و تربیتی ماه رمضان را بر سایر ویژگی های آن مقدم می شمارند. آنها بر این باورند که هر گاه انسان از انجام خواسته‏های طبیعی تن مانند خوردن و آشامیدن، خودداری نماید، بخوبی می‏تواند از پیروی هوای نفس دوری کند. بنابراین ماه رمضان فرصتی است تا بندگان خدا به امر پرودگار، حتی از نیازهای طبیعی و حلال خود چشم‌پوشی کنند و لیاقت بندگی خود را ثابت کنند و بخاطر جلب رضای خالق خود، در مقابل خواست حلال نفس خویش مقاومت کنند. از این رو، مسلمانان را عقیده برآنست که ماه مبارک رمضان، ماه طهارت روح و تطهیر جسم و بهره مند شدن از انوار هدایت خداوندگار است.

اما در پهلوی فواید روحی، روانی و معنوی روزه داری، یکی از موضوعاتی که اغلب مورد بحث قرار میگیرد فواید صحی روزه داری است. این سوال که آیا روزهء ماه رمضان برای صحت فزیکی مفید است معمولاً به دو قسم پاسخ داده میشود. یک عده معتقدند که روزه داری، صرف یک تکلیف دینی است و خداوند به مسلمانان حکم نموده که در ماه رمضان روزه بگیرند. بنابراین موضوع فواید صحی روزه چندان حائز اهمیت نیست بلکه آنچه مهم است اجرای حکم پرودگار و اظهار بندگی در برابر عظمت خالق جهان است. عدهء دیگر، اما، معتقدند که همهء احکام دین اسلام دارای فلسفه و حکمت بی نظیر است و از آنجا که خداوند، دانای مطلق است اگر به روزه داری یا هر چیز دیگر  امر میکند طبعاً  آن حکم، بی دلیل نیست و حکمتی در آن نهفته است. آنها چنین استدلال میکنند که روزه داری دارای فواید صحی بی شمار است چنانچه در حدیثی از پیامبر اسلام گفته شده که: روزه بگیرید تا صحتمند بمانید.

فواید روزه داری:
کسانی که به فواید صحی روزه باورمند هستند در سالهای اخیر که فلسفهء احکام دینی بیش از گذشته در ترازوی نقد گذاشته میشود، همواره کوشش کرده اند با تکیه بر دانسته های علمی و تحقیقات دانشمندان، ثابت کنند که از لحاظ علمی، روزه گرفتن برای صحت بدن مفید است. اگرچه تحقیقات جامع راجع به فواید صحی روزه داری در ماه رمضان تاکنون انجام نشده است، مسألهء اجتناب از خوردن غذا  و اثرات صحی آن بارها مورد تحقیق قرار گرفته و شواهد علمی بسیار در تأیید فواید اجتناب از خوردن غذا موجود است که ذیلاً به چند مورد آن اشاره میشود:
1. روزه به کاهش وزن کمک می کند.

2. روزه گرفتن حساسیت به انسولین را کاهش می دهد و به کنترول مرض شکر کمک میکند.

3. روزه سرعت متابولیسم را افزایش می دهد.

4. روزه عمر را طولانی میکند.

6. روزه عادات غذایی را بهبود می بخشد.

7. روزه فعالیت مغز را بهتر می سازد.

8. روزه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشود.

اگر راجع به فواید صحی روزه داری در گوگل جستجو کنید مقالات و نوشته های گوناگون خاصتاً در سایت های اسلامی راجع به فواید صحی روزه داری پیدا میکنید. اما بررسی دقیق تر این مقالات نشان میدهد که  آنچه دربسیاری از  این مقالات به آن اشاره شده، صرفاً فواید اجتناب از خوردن به مدت چندین ساعت است که اصطلاحاً روزه داری ناپیوسته (intermittent fasting) گفته میشود. درواقع از دههء سوم قرن بیستم دانشمندان در ارتباط با فواید کاهش کالری بدون حذف وعده‌های غذایی تحقیق می‌کردند. در آن زمان، نتیجهء تحقیقات بعضی از دانشمندان نشان داد که کاهش چشمگیر دریافت  کالری از طریق غذا، به عمر طولانی‌تر و زندگی سالم‌تر در موش‌ها کمک می‌کند. بر اساس آزمایشات متعدد که در این زمینه انجام شده اکنون دانشمندان بر این باورند که  محدود نمودن مصرف مواد غذایی می‌تواند خطر ابتلا به بسیاری از بیماری های عام را کاهش دهد. مثلاً یک عده از محققین میگویند روزه‌داری ناپیوسته می‌تواند پاسخ بدن به انسولین (که شکر  خون را تنظیم می‌کند) افزایش دهد و به کنترول احساس گرسنگی و کاهش میل به غذا کمک ‌کند.

دلیل علمی اثرات مثبت روزه داری ناپیوسته بر صحت انسان آنست که روزه داری ناپیوسته حجرات بدن خود را تحت یک استرس خفیف قرار می دهد و روند پاسخ بدن به این استرس، قسمی است که  توانایی حجرات برای مقابله با استرس بیشتر میشود و حجرات بدن برای مبارزه با برخی از بیماری ها احتمالاً از توان بیشتر برخودار خواهند بود. مثلاً تحقیقات یک دانشمند جاپانی که دو سال قبل برندهء جایزهء نوبل شد نشان میدهد که گرسنگی سبب فعال شدن “خودخوری” (autophagy) در حجرات میشود که یک مکانیزم مهم در کشتن حجرات سرطانی است.

 

یک غلط فهمی عام
آن عده از اهل ایمان که با اشاره به فواید
روزه داری ناپیوسته، ادعا میکنند که  روزه داری ماه رمضان نیز برای صحت فزیکی بسیار مفید است در واقع دچار یک غلط فهمی بزرگ شده اند. حقیقت امر آنست که بخاطر تفاوت های آشکار روزه داری ناپیوسته و  روزه داری ماه رمضان، بسیاری از فواید روزه داری ناپیوسته را نمی توان به روزه داری ماه رمضان تعمیم داد. علاوتاً قسمی که ذیلاً به آن اشاره میشود روزه داری ماه رمضان در برخی موارد میتواند برای صحت، مضر بوده و در مواردی حتی سبب مرگ فرد روزه دار میشود.
یکی از تفاوت های مهم این دو نوع روزه داری آنست که روزه داری ناپیوسته دارای یک برنامهء مشخص، کنترول شده و منظم می باشد و به صورت هدفمند و متناسب با توانایی هر فرد  اجرا میشود اما روزه داری ماه رمضان عمدتاً از سر اجبار، بدون کنترول، به صورت نامنظم و با محدودیت ها و قیودات متعدد و بدون درنظر گرفتن وضعیت صحی افراد انجام میشود. بدن انسان یک سیستم بسیار پیچیده است و رسیدن به یک نتیجهء مطلوب، مثلاً بلند بردن توانایی حجرات بدن برای مقابله با یک بیماری، مستلزم یک برنامه ریزی دقیق و هدفمند است که در روزه داری ماه رمضان دیده نمی شود.

  یک تفاوت مهم دیگر روزه داری ناپیوسته و روزه داری ماه رمضان، نوشیدن آب و مایعات است. آب نقش حیاتی در حفظ صحت و کارکرد حجرات بدن، انساج و اعضا و جوارح بدن دارد. حتی قرآن نیز در آیهء سی سورهء انبیا به نقش حیاتی آب اشاره کرده است. (و جعلنا من الماء كل شيئ حى = و هر چيز زنده‏ اى را از آب پديد آورديم). اهمیت آب برای صحت انسان به صورت خلاصه ذیلاً مورد اشاره قرار گرفته است:
ـ آب بخش عمدهء خون را تشکیل میدهد  و کم آبی، جریان عادی خون در رگها را تحت تأثیر قرار میدهد.
ـ آب به دفع مواد زائد حاصل از متابولیسم، املاح اضافی و اوره که حاصل متابولیسم مواد پروتئینی می باشد کمک میکند.

ـ آب از طریق پروسهء تعریق، حرارت بدن را تنظیم میکند.
ـ آب از خشک شدن  سطح غشاء مخاطی (مثلاً دهان و شش) جلوگیری میکند.

ـ آب از خشک شدن مفصل ها جلوگیری کرده و از آنها در برابر ضربه محافظت میکند.
ـ آب میکروبها را از مثانه دور نگه داشته و ریسک التهاب مثانه را کم میکند.
ـ آب به هضم غذا کمک کرده و از قبضیت جلوگیری میکند.
ـ آب از خشکی جلد جلوگیری کرده و  حالت و ظاهر نارمل به آن میدهد.
ـ آب مواد مغذی و آکسیجن را به حجرات انتقال میدهد

ـ در برخی از اعضای بدن مثل چشم و ستوان فقرات، آب نقش محافظوی دارد و آنها را در مقابل ضربه تحفظ میکند.

نظر به اهمیت غیرقابل انکار آب برای حجرات و انساج بدن، اجماع نظر داکتران بر آنست که نوشیدن آب به مقدار کافی و به صورت منظم برای صحت کاملاً مفید است.  از آنجا که ننوشیدن آب به مدت طولانی خاصتاً در روزهای گرم تابستان سبب میشود بدن دچار کم آبی شود، منطقی است اگر گفته شود که حجرات و انساج بدن قادر نخواهند بود به صورت نارمل فعالیت نموده و چه بسا ریسک امراض  افزایش می یابد. به طور مثال کم شدن آب بدن سبب سردردی، قبضیت، درد مفاصل و بلند رفتن حرارت داخلی بدن میشود و در صورتی که کم آبی، شدید باشد در برخی موارد حتی منجر به مرگ میشود، چنانچه در روزهای اول ماه رمضان امسال در کراچی پاکستان شاهد آن بودیم.

علم و شبه علم:
همان طور که قبلاً ذکر شدن تاکنون تحقیقات علمی جامع دربارهء فواید  صحی روزه داری ماه رمضان انجام نشده اما کثیری از مسلمانان، قویاً بر این باور هستند که فواید صحی روزه داری  در ماه رمضان، اساس علمی دارد. نگارنده بر این باور است که آنچه اهل ایمان در فواید علمی روزه داری ماه رمضان میگویند، علم، نه بلکه شبه علم (pseudoscience) است. شبه علم آنست که ما به اشتباه تصور کنیم باورهای ما اساس علمی دارد اما بررسی دقیق و علمی نشان میدهد که در واقع این تصور اشتباه است. به عنوان مثال معجزات علمی قرآن یک باور غالب در بین مسلمانان است. آنها معتقدند  بسیاری از آیات قران، موضوعات علمی را بیان میکنند که علم بشر در این اواخر به آنها پی برده است اما در بررسی دقیق این آیات، دیده میشود که این ادعا اساس علمی ندارد. طبعاً در دنیای امروز که عصر پیشتازی علم است، پیروان ادیان به صورت عموم، و خاصتاً دین اسلام همواره تلاش می کنند با علمی جلوه دادن متون دینی و احکام شرعی، حقانیت دین خود را به ناباوران و پیروان ادیان دیگر ثابت نمایند. اما همان طور که اشاره رفت، آنچه مسلمانان خاصتاً در باب فواید صحی روزه داری ماه رمضان از نظر علم طب و بیولوژی بیان میکنند در واقع اساس علمی ندارد، بلکه شبه علم است. ناگفته نماند که در بسیاری از موارد افتراق علم و شبه علم، بالاخص برای کسانی که سواد و دانش علمی ندارند، بسیار دشوار است. در روان شناسی ثابت شده است که  تفریق علم و شبه علم خاصتاً برای کسی که عمیقاً تحت تأثیر جانبداری ادراکی باشد به تناسب دیگران، دشوارتر است.

یکی از تفاوت های اساسی انسان با حیوانات دیگر قوهء ادراک اوست (cognition). منظور از قوهء ادراک، توانایی مغز انسان برای کسب دانش و درک از طریق تفکر، تجربه و احساس است. از جمله پروسه هایی که در ادراک نقش برجسته دارند توانایی ارزیابی، استدلال و قضاوت است اما چنانچه در روان شناسی ثابت شده است؛ متأسفانه ارزیابی و قضاوت های ما اغلب تحت تأثیر جانبداری ادراکی (Cognitive Biases) قرار میگیرد.

جانبداری ادراکی (cognitive bias) یک الگوی سیستماتیک دورشدن از قضاوت  منطقی است که ممکن است سبب شود نتیجه‌گیری‌های ما دربارهء افراد و موقعیت‌ها، شکلی غیرمنطقی به خود بگیرد. انسانها بر اساس تصوراتی که از محیط پیرامون خود  دارند «واقعیت اجتماعی ذهنی» شان  (subjective social reality) را شکل می‌دهند. رفتار یک فرد در جامعه چه بسا توسط  همین  «واقعیت اجتماعی ذهنی» او تعیین میشود نه آنچه محیط پیرامون به او ارائه کرده است. بر همین اساس، جانبداری ادراکی، ممکن است به درک اشتباه، قضاوت نادرست یا تفسیر غیرمنطقی منجر شود.

یکی از مثال های روشن جانبداری ادراکی، پیشداوری قالبی/ کلیشه ای (stereotype) است. منظور از پیشداوری کلیشه ای انست که دیدگاه خود را دربارهء یک گروه از انسانها بیش از حد معین، عمومیت بدهیم و چنین فرض کنیم که هریک از افراد عضو آن گروه نیز دارای همان خصوصیات هستند. مثلاً وقتی چند حملهء تروریستی توسط مسلمانان انجام میشود این باور که همهء مسلمانان تروریست هستند در بین افراد جامعه، قوت میگیرد. طبعاً پیشداوری کلیشه ای، ما را به قضاوت و نتیجه گیری درست رهنمون نمی سازد.

یکی دیگر از انواع جانبداری ادراکی، جانبداری تأییدی  ( Confirmation bias) است به معنای آنست که ما معلومات را قسمی تعبیر و تفسیر کنیم که باورها یا فرضیه‌های ما را تأیید کند. روان شناسان معتقدند که جانبداری تأییدی یک خطای سیستماتیک در استدلال استقرایی (inductive reasoning) است و خاصتاً دربارهء موضوعاتی که انسان به آن عمیقاً باور دارد و یا مسائلی که جنبهء احساسی بارز برای فرد دارد مشهودتر می باشد. از مشخصه های جانبداری تأییدی ، جمع آوری “گزینشی” معلومات و یا تفسیر جانبدارانهء معلومات است. بسیاری از کسانی که دچار جانبداری تأیید میشوند اغلب تمایل دارند حتی شواهد مبهم را به عنوان تأییدی بر موقف شان تعبیر کنند. از این روست که برخی از اهل ایمان، شواهد علمی فواید روزه داری ناپیوسته را در تأیید روزه داری ماه رمضان، مصادره به مطلوب می کنند. ناگفته نماند که از جمله عواقب جانبداری تأییدی آنست که فرد در زمینهء اعتقادات خود، اعتماد به نفس بیش از حد پیدا میکند و حتی وقتی شواهد کافی در نفی این اعتقادات ارائه میشود، اعتقاد خود را کماکان حفظ نموده و حتی بر باورهای خود بیش از پیش پافشاری میکند.

سخن آخر:
روزه داری ماه رمضان یک توفیق اجباری است که شریعت اسلام بر پیروان آیین محمد فرض گردانده است. شواهد علمی فراوان در تأیید فواید صحی روزه داری ناپیوسته (intermittent fasting) موجود است اما نظر به تفاوت های آشکار این قسم روزه داری با روزه داری مروج در ماه رمضان، این ادعا که فواید روزه داری ناپیوسته را میتوان به روزه داری ماه رمضان نیز تعمیم داد اساس علمی (scientific) ندارد بلکه یک مصداق آشکار شبه علم (pseudoscience) است. اگر رمضان، ماه برکت، رحمت، مغفرت و تمرین صبر و تقواست،  اهل ایمان را شایسته تر آنست که بجای دلخوش کردن به ادعاهای غیرعلمی در باب فواید صحی روزه داری، توسل به بُعد معنوی و روحی و روانی روزه داری را در این “ماه مهمانی خدا” مورد توجه قرار دهند، شاید که رستگار شوند.

نوشتهء حامد صابری
hamedsaberiau@hotmail.com

HP

13

حامد صابری

روز یکشنبه بیست و پنج مارچ، دندینانگ در ساحهء جنوب شرق میزبان ششمین جشنوارهء نوروزی بود. این جشنواره که در نوع خود بی نظیر است در سال ۲۰۱۳  به همت انجمن دانشجویی “آسا” آغاز شد و سه سال قبل مسؤولیت برگزاری آن به نهاد هماهنگی انجمن های افغانستانی ویکتوریا سپرده شد. گزارش جشنوارهء نوروز امسال در صفحه ۱۴ و ۱۵ مجله درج و عکس ها و ویدیوهای آن در صفحهء فیس بوک نهاد نشر شده است. آنچه این نوشته به اختصار به آن می پردازد برخی صحبت ها و اظهار نظرات راجع به جشنوارهء امسال  است که خاصتاً در صفحات فیس بوک به چشم میخورد.
یکی از موضوعاتی که سبب انتقاد و نارضایتی یک عده از هموطنان ما از جشنوارهء نوروز امسال شده شامل کردن یک انانسر پشتو زبان بود. منتقدین و ناراضیان را عقیده بر آنست که چون تعداد هموطنان پشتوزبان که در جشنوارهء نوروز ملبورن اشتراک کردند به تناسب فارسی زبانان ناچیز بود و اکثریت قریب به اتفاق اشتراک کنندگان، به زبان  پشتو بلدیت ندارند انتخاب یک انانسر پشتو زبان برای جشنواره، بی معنا بود و سبب شد جشنوارهء امسال خسته کن و کسل کننده باشد. از جانب دیگر یک عده از اشتراک کنندگان به حذف دنبوره و آهنگهای هزارگی از جشنوارهء امسال اشاره کرده و انرا یک تصمیم نادرست خوانده اند.

در پاسخ به این عده از هموطنان ما باید گفت که زبان پشتو یکی از زبان های رسمی در افغانستان است و اگرچه تعداد هموطنان پشتو زبان که در جشنوارهء امسال اشتراک کردند بسیار کم بود، انتخاب یک انانسر پشتوزبان با هدف ترغیب همهء هموطنان ما، صرف نظر از فکتورهای قومی، زبانی و منطقوی، به اشتراک جشنوارهء نوروز می باشد. بنابراین با درنظرداشت اینکه  یک عده از هموطنان ما در شهر ملبورن به زبان پشتو تکلم میکنند مسؤولین برگزاری جشنواره تصمیم گرفتند علاوه بر انانسر فارسی زبان، یک انانسر پشتو زبان نیز در اجرای برنامه شریک باشد. البته  در امر تقسیم اجرای بخش های مختلف برنامهء جشنواره بین دو انانسر پشتو زبان و فارسی زبان، تناسب جمعیت اشتراک کنندگان فارسی زبانان و پشتو زبانان نیز باید مدنظر قرار گیرد که در جشنوارهء امسال بنا به برخی ملحوظات، این موضوع نادیده گرفته شد.
نکتهء مهم تر، اما، آنست که از آنجا که تقریباً همهء مسؤولین برگزاری جشنوارهء نوروز از تبار و قوم هزاره هستند یک عده از هموطنان ما با این پندار نادرست در جشنواره اشتراک می کنند که جشنوارهء نوروز یک جشنوارهء هزارگی است و از انانسر گرفته تا ساز و اواز و رقص و شعر و هر چیز دیگر باید هزارگی باشد و اگر مثلاً دنبوره از برنامه حذف شود آسمان به زمین می افتد. این تصور از بنیاد اشتباه است. جشنوارهء نوروز ملبورن به هیچ گروه قومی یا زبانی تعلق ندارد بلکه متعق به همهء هموطنان ما و بل متعلق به همهء کسانی است که نوروز را میراث کهن نیاکان خود دانسته و آنرا ارج می نهند. این موضوع خاصتاً با درنظرداشت اینکه یکی از اهداف اصلی نهاد هماهنگی انجمن های افغانستانی ویکتوریا از بدو تأسیس تاکنون ایجاد همدلی و هم آوایی بین هموطنان ما در استرالیا می باشد از اهمیت بسیار برخوردار است. فراموش نباید کرد که نوروز مصادف با هفتهء سوم ماه مارچ است که در ایالت ویکتوریا هفتهء تنوع فرهنگی و زبانی نامیده میشود. وقتی مردمان بیش از یکصدوپنجاه کشور جهان در هفتهء سوم ماه مارچ،  تنوع فرهنگی و زبانی را در ایالت ویکتوریا جشن میگیرند جای بسی تأسف خواهد بود که جشنوارهء نوروز فقط مختص به یک گروه قومی یا زبانی خاص قلمداد شود. نوروز، این آیین باستانی مردمان نیک سرشت، بسی شکوهمندتر از آنست که  در مفکوره های حقیر قومی و نژادی محبوس شود. هر آنکه نوروز و جشنوارهء نوروز ملبورن را، قومی و منطقوی و زبانی پنداشته با نوروز که مظهر تجدید زندگی، همدلی و  گوناگونی است از بنیاد، بیگانه است.

 

 

The Nawroz Festival: colourful, rich and inclusive

By Hamed Saberi

On Sunday 25th of March this year, several thousand members of the Afghan Australian community in Victoria filled Dandenong Park in south east Melbourne to celebrate Afghan New Year (Nawroz).

Organized by Victorian Afghan Associations Network (VAAN), the Nawroz Festival 2018 was an exciting outdoors festival with a wide range of activities including music, dance, poetry, goods and services stalls, martial art show, and fashion show. The Festival was also further flavoured and fragranced by traditional Afghan foods. It was the sixth year that Afghans in Melbourne came together in their thousands to be part of the biggest outdoor festival involving the Afghan Australian community in Victoria.

 

As the Afghan community in Melbourne is unfortunately divided along ethnic, religious and political lines, the Nawroz Festival is thought to be a wonderful opportunity for them all to set aside their differences and come together as one united community. After all, Nawroz is the beginning of the season of grace and of beauty, promoting renewal, friendship, harmony and unity. However, the social media feedback following the event suggests that some participants were so dissatisfied as to deride it as the most boring Nawroz Festival ever.

The main criticism targeted the selection of a Pashto-speaking master of ceremonies since the vast majority of participants were from Hazara background who did not understand Pashto.
While it is true that the Pashto-speaking Afghans who attended the Nawroz Festival this year were hugely outnumbered by Dari-speaking participants, it should be pointed out that Pashto is one of the official languages of Afghanistan and that a Pashto-speaking master of ceremonies, alongside a Dari-speaking MC, would enrich the festival and contribute to the creation of a sense of unity and harmony. Those who criticized the organizers for including the Pashto-speaking MC seem to be completely misunderstanding the roots, nature and cultural breadth of the Nawroz festival by assuming that it is an exclusively Hazaragi event. The Nawroz Festival has never been about any particular ethnic group. It is an all-inclusive event that celebrates our diverse, rich cultural heritage shared by all ethnic groups and nationalities.

 

 

17 16 14 13 12 07 08 09 10 11 06 05 04 0302

نهاد هماهنگي انجمن هاي افغانستاني ويكتوريا سال نو ١٣٩٧ خورشيدي را به همه عزيزان كه روز یکشنبه بیست و پنج مارچ در جشنواره نوروز امسال حضور داشتند و همه هموطنان ما در سراسر جهان تبريك و تهنيت عرض ميكند. نهاد هماهنگي انجمن هاي افغانستاني ويكتوريا نهايت خرسند است كه براي سومين سال توانست به شكل موفقانه جشنواره نوروز را در ملبورن، پر شكوه برگزار نمايد. تجليل از نوروز به عنوان يك ارزش مشترك تاريخي و فرهنگي همانطوريكه كشورهاي منطقه را به همسويي و همدلي سوق داده است ميتواند بستر مناسب براي إيجاد همدلي و همديگر پذيري در جامعه ما نيز واقع شود. از همين رو نهاد هماهنگي توجه بسيار جدي روي همه جانبه برگزار نمودن اين جشنواره داشته و دارد تا بتواند زمینهء همدلي را از طريق تجليل چنين ارزشهاي مشترك فرهنگي در جامعه فراهم سازد.

جشنواره نوروز ١٣٩٧ ملبورن با سلام و خوش امديد گردانندگان برنامه هر يك نفيسه نظري و گل رحمان احمد زي اغاز گرديد. بعد از سرود ملي استراليا و افغانستان آقاي علي بهسودي به نمايندگي نهاد هماهنگي انجمن هاي افغانستاني ويكتوريا سال نو خورشيدي را به هموطنان تبريك و حضور همه را در جشنواره نوروز خوش امديد گفت. در ادامه آقای تیم دارک، عضو شورای شهر دندينانگ به نمایندگی از شهرداری دندینانگ سال نو را به حاضرين تبريك گفت و سپس و آقای پیتر اوهاری نماينده موسسه يونايتينگ راجع به فعالیت های این مؤسسه خاصتاً “برنامهء کمک” به حاضرین در جشنواره معلومات داد . گروپ سرود مكتب دري پيام ، تيّم ورزشي إستاد نجفي و تيّم ورزشي إستاد رحيمي، درامه توسط تيّم فرهنگي اتي خداداد با همكاري فرشته بختياري سميه عاقلي و آصف نبي زاده، نمايش لباس هزارگی و تيّم فرهنگي هزاره هاي جيلانگ جمعي بودند كه با اجراهاي عالي شان جشنواره نوروز امسال را شور و هيجان بيشتر داده بود. در بخش بعدي برنامه شكور فرهمند معاون رییس نهاد هماهنگي انجمن هاي افغانستاني ويكتوريا در جمع هموطنان سخنراني نمود. ايشان ضمن تبريك سال نو از حضور پر شور مردم در جشنواره نوروز و از كسانيكه جشنواره نوروز را حمايت مالي و معنوي نموده بودند تشكر و قدر داني كرد. وي نوروز را يك ارزش كهن تاريخي فرهنگي عنوان نمود و تجليل همه جانبه از ان را زمینه ساز همدلي و همسويی در جامعه خواند و مردم را به همدلي و همپذيري تشويق نمود. وي در ادامه از تلاش شبانه روزي اعضاي نهاد هماهنگي هر يك اصف ملتيار مدیر برگزاری جشنواره، حامد صابري مدیر ساحوی، حاجي صالحي مدیرمالی ، ناظر يوسفي مدیر غرفه ها ، علي بهسودي مدیر استيج، هادي كريمي معاون مدیر ساحوی، احمد شيرزاد  فيلمبردار و عكاسان هر يك رضا سرامد، حسين ويرا، علی نظری و هادي عارفي تشكر و قدر داني كرد.

 در قسمت های بعدي برنامه گروه های موسیقی برادران نصير، علی اميد، نؤيد فروغ و برادران نشيط با اجراهاي نهايت زيباي شان جشنواره نوروز را پر شكوه تر ساخت و جشنواره نوروز ١٣٩٧ خورشيد با اجراي عالي تيّم موسيقي فريدون به پايان رسيد.

Poster1

inf